Groot waterleidingproject naar Eemshaven en Appingedam op schema

APPINGEDAM Het grote waterleidingproject van de stad Groningen naar Appingedam en de Eemshaven ligt op schema. Eind 2020, begin 2021 moet de klus geklaard zijn.

Momenteel is vanaf Rijksweg 33, net buiten Appingedam richting Holwierde, goed te zien hoe het laatste stuk van de dubbele drinkwaterleiding van en naar het pompstation aan de Energieweg in Appingedam wordt aangelegd.

Was wat kwetsbaar

De drinkwatervoorziening van Appingedam, die volgens het Waterbedrijf Groningen tot dusver via een enkele transportleiding loopt en dus een wat kwetsbaar is in geval van verstoringen liep, is wordt daarmee meer robuust. De drinkwaterleiding loopt vanaf de noordkant van het spoor, een kilometer ten zuidoosten van Oosterwijtwerd, richting Appingedam.

Geboord of geperst

Via een stuk van het Dominee Christophoripad wordt de leiding om Langerijp richting N33 geleid, om langs de snelweg naar het eindpunt aan de Energieweg te gaan. De stukken onder het spoor door worden geboord of geperst. Ook het deel onder de Stadsweg en de Albedaweg worden geboord.

Dubbele leiding

De dubbele leiding van en naar Appingedam is een afsplitsing van de gecombineerde aanleg van een transportleiding voor industriewater en een voor drinkwaterleiding van het streekje Garreweer, ten westen van Appingedam, in bijna een rechte lijn langs Oosterwijtwerd, Losdorp en Spijk naar de Eemshaven.

Het laatste stuk van de leiding in de Eemshaven ligt er al. Binnenkort wordt begonnen met het leggen van deze dubbele leiding van de Eemshaven naar Oosterwijtwerd.

Industriewatervooriening

De aanleg van een transportleiding voor industriewater vanaf het rioolwaterzuiveringsstation in Garmerwolde is ten behoeve van de nieuwe industriewatervoorziening voor de Eemshaven. Waterbedrijf Groningen legt gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aan in hetzelfde tracé.

44 kilometer drinkwaterleiding

Het hele tracé omvat de aanleg van 28 kilometer industriewater- en 44 kilometer drinkwaterleiding, vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven. De aanleg wordt gefaseerd en in verschillende deeltracés (ook wel Loten genoemd) uitgevoerd. Op deze manier kan er op diverse tracé-onderdelen gelijktijdig worden gewerkt. Dat beperkt de aanlegtijd en de duur van de overlast.