Midden-Groningen krijgt ruim een ton subsidie voor verbetering winkelgebieden

Midden-Groningen krijgt ruim een ton subsidie van de provincie Groningen voor de uitvoering van enkele punten uit haar detailhandelsvisie. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de herinrichting van Winkelcentrum Martenshoek in Hoogezand.

De inrichting van de openbare ruimte wordt aangepakt, de verkeerssituatie wordt verbeterd en de verbinding tussen de supermarkten en andere winkels wordt versterkt.

Door de detailhandelsbestemming van leegstaande winkelpanden te halen, wordt bovendien het aantal vierkante meters winkeloppervlak teruggebracht.

„Met compactere winkelgebieden wordt de toekomstbestendigheid en de leefbaarheid vergroot”, verklaart gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Actiepunten

Andere actiepunten betreffen een verdiepingsslag op de visie rond de zogeheten branchering van het Winkelpark Hoogezand en een upgrading (door de eigenaren) van winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand.

De subsidie komt uit het budget voor de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen.