Reünie HBS Appingedam voor 65-plussers

APPINGEDAM De jongste reünist zal zo ongeveer 65 jaar zijn en de rest is ouder, soms veel ouder. Scholieren van de voormalige HBS (Hogere Burger School) en MMS (Middelbare Meisjes School) in Appingedam komen op 4 april naar landgoed Ekenstein voor een weerzien.

De HBS cq MMS is de voorloper van het Atheneum en VWO. De laatste lichting HBS’ers begon in 1967 aan hun opleiding in Appingedam. De HBS werd in Appingedam opgevolgd door de RSG en later het Ommelander College. De HBS was gevestigd in wat nu het Stadskantoor van Appingedam is.

Appingedam lag centraler

De HBS in Appingedam bestond in 1967 toevallig ook 50 jaar. De school werd in 1917 opgericht als RHBS, de R stond voor Rijks. In het jubileumboek dat in 1967 werd uitgegeven, wordt teruggeblikt op de oprichting. Het blijkt dat Appingedam de voorkeur kreeg boven Delfzijl omdat het centraler lag, gemeentebesturen en inwoners van de omliggende gemeenten vroegen uitdrukkelijk om een HBS in Appingedam en de minister vond dat Delfzijl zich maar moest richten op het zeevaartonderwijs.

De jongste deelnemers aan de reünie zullen straks om en nabij de 65 zijn en kwamen in 1967 op school. De oudste deelnemer kwam op school in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog, 1940. Dat betekent dat die straks ongeveer 92 jaar oud is.

Grootste deel uitgewaaierd

Een aantal deelnemers woont nog in de regio, maar het grootste deel van de voormalige HBS’ers is uitgewaaierd. Ze zijn vaak na een universitaire opleiding bij de grote instituten en bedrijven aan de slag gegaan. Een deel van hen komt vanuit het buitenland op 4 april naar Appingedam.

Meer informatie bij Kor Zwart (voorzitter reüniecommissie HBS): 06 2211 4037