Wethouder Bé Schollema feliciteert honderdste aanmelder regeling aardgasvrij wonen

Mevrouw Top uit Middelstum is de honderdste deelnemer die zich heeft aangemeld voor de regeling aardgasvrij wonen. Zij is voornemens om haar meer dan een eeuw oude woning te verduurzamen en van het gas af te krijgen. Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en energietransitie) feliciteerde haar woensdagmorgen en overhandigde haar symbolisch een energiebespaarpakket.

„Mijn omgeving reageert verbaasd als ik zeg dat ik mijn woning aardgasvrij wil maken”, zegt mevrouw Top

Uit het energieverbeterplan van de woning, die ook dienst doet als bed and breakfast (B&B Middelstee) blijkt dat het wel mogelijk is, maar niet eenvoudig. Om het warmteverlies te beperken moeten de vloeren en gevels worden geïsoleerd. Voor verwarming van de woning wordt een warmtepomp geadviseerd.

Bé Schollema: „Wij willen inwoners met de regeling aardgasvrij wonen stimuleren hun woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Voor de regeling aardgasvrij wonen is een bedrag van 1,17 miljoen euro beschikbaar. Voor dat bedrag kunnen ca. 160 woningen verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt worden. Tot nu toe zijn er 100 aanmeldingen bij de gemeente binnengekomen. Wij roepen geïnteresseerden op om zich bij de gemeente aan te melden.”

Hoe werkt de regeling aardgasvrij wonen?

De regeling heeft als doel om particuliere woningen van het gas af te krijgen en om het warmteverlies van de woning terug te brengen. Deelnemers krijgen bezoek van een onafhankelijk energieadviseur. Hij of zij neemt de te verduurzamen woning op en bespreekt de mogelijkheden om het warmteverlies van de woning terug te brengen en om deze aardgasvrij te maken. Deelnemers kunnen vervolgens aanspraak maken op een subsidie van dertig procent van de begroting met een maximum van 5000 euro. Daarnaast kan een renteloze lening worden afgesloten van maximaal 20.000 euro per woning.

Inschrijven

Wie ook gebruik wil maken van de regeling aardgasvrij wonen, kan zich inschrijven via Aardgasvrij wonen. Inschrijving kost vijftig euro, maar als de aanvraag niet wordt gehonoreerd omdat er te veel aanmeldingen zijn wordt dit bedrag teruggestort.