Sociaal Planbureau Groningen met rug tegen de muur door bezuinigingen

Het Sociaal Planbureau Groningen dreigt te verdwijnen door een zware bezuiniging van de provincie Groningen.

Dat zegt directeur-bestuurder Yvonne Turenhout van CMO STAMM, het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe.

De provincie die jaarlijks een miljoen bijdraagt, wil ongeveer 5 ton bezuinigen. De totale begroting van CMO STAMM waarvoor ook de provincie Drenthe een miljoen op tafel legt, bedraagt 3,4 miljoen euro. ,,Als dit voorstel onverkort wordt doorgevoerd, houden we op te bestaan’’, zegt Turenhout. ,,We moeten dan gedwongen afscheid nemen van tien medewerkers op een personeelsbestand van 43 deels parttimers. Probleem is dat we de vertrekkosten die daarmee gepaard gaan niet kunnen betalen. Dat bedrag overtreft ons eigen vermogen.’’

Burgerpanel van 7000 leden

Het Sociaal Planbureau onderzoekt sociale en maatschappelijke trends in de Groningse samenleving. Met behulp van een 7000 leden tellend online burgerpanel worden ervaringen van inwoners in beeld gebracht en geanalyseerd.

De afgelopen jaren is gekeken naar de effecten van de aardbevingen op de leefbaarheid, de veiligheidsgevoelens en de gezondheid van alle Groningers. Dat gebeurde in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Turenhout zegt dat zij maandag zonder enig signaal vooraf compleet is overvallen door de bezuiniging. Dat geldt ook voor de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) die 25.000 euro wordt gekort. De provincie heeft een structureel tekort op de begroting van 4,3 miljoen euro. Met CMO STAMM en VGD wordt gezocht naar mogelijkheden om te pijn nog wat te verzachten. Volgens gedeputeerde Fleur Gräper zou dat kunnen minder vaste subsidie te geven maar geld te verstrekken op basis van projecten.

Geen gelopen race

Voor een deel van de coalitiepartijen zijn deze bezuinigingen geen gelopen race. GroenLinks-Statenlid Arjen Nolles vindt de korting in tegenspraak met het streven om zo kleinschalig mogelijk met inwoners te focussen op belangrijke zaken als energietransitie, krimp en leefbaarheid.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): ,,Het platteland heeft het al zo moeilijk. Het zit met een gasdossier van hier tot Tokyo. Hoe kun je het geld nu bij de Vereniging Groninger Dorpen weghalen? Er is ons alles aan gelegen om daar oplossing voor te zoeken. Daar zoeken we echt de redelijkheid.’’

Volgens Gräper is het in stand houden van VGD en het Sociaal Planbureau Groningen vooral een gemeentelijke taak. ,,Ze verdiepen zich in onderwerpen zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die ‘des gemeentes’ zijn.’’

Henk Marquart Scholtz (Forum voor Democratie) is verontwaardigd. ,,Helemaal als je bekijkt waar de provincie wel geld voor over heeft. Er moet geld komen voor het laten groeien van gras op bushokjes en een project ‘Vissen voor verbinden. Dat is geen eerste hulp voor vissen, maar 4,5 ton om de ‘iconische Noordzee-zalm te laten zwemmen. Dieren en planten zijn belangrijker dan mensen.’’