Verlenging voor proef met stank-app in Delfzijl

De luchtapp voor meldingen rondom industriegebied Oosterhorn in Delfzijl wordt verder doorontwikkeld. De provincie wil onderzoeken of de app en het meetnet voor meerdere soorten hinder gebruikt kunnen worden.

In juni 2018 begon de provincie samen met andere partijen met de luchtapp, waarmee omwonenden de stankoverlast in het gebied in kaart brachten. In de omliggende dorpen klagen veel inwoners over overlast door chemiebedrijven op Oosterhorn. De provincie wilde met de app een beeld krijgen van de hinder.

Daarnaast is een meetnet van tientallen meetkasten geïnstalleerd om de luchtkwaliteit in en rond het industriegebied Oosterhorn te meten. Die metingen zijn te in de luchtapp te bekijken.

Het was de bedoeling om op 1 januari 2020 met de proef te stoppen. Maar volgens de provincie geeft de evaluatie aanleiding om naar een vervolg te kijken. De proef is nu in ieder geval verlengd tot en met 1 juli 2020.

Uitbreiding van de app

Zo is gebleken dat de app omwonenden meer inzicht geeft. Zij zien graag graag dat de luchtapp wordt uitgebreid. Bijvoorbeeld door meer bedrijven, andere soorten hinder en de mogelijkheid tot het indienen van formele klachten toe te voegen.

Niet iedereen is te spreken over de app. Bedrijven zien er weinig meerwaarde in. Ook zorgt de luchtapp niet voor betere communicatie tussen bedrijven en omwonenden.