Bouw waterstoffabriek (de grootste van Europa) in Delfzijl start nog dit jaar

De kans dat nog dit jaar wordt gestart met de bouw van Europa’s grootste groene waterstoffabriek in Delfzijl is dankzij een financiële injectie vanuit de EU fors toegenomen.

Het internationale consortium geleid door Nouryon (voormalig AkzoNobel) en Gasunie ontvangt een bedrag van 11 miljoen euro voor het groene waterstofproject DJEWELS. Vorig jaar besloot het Waddenfonds al vijf miljoen in het project te steken.

Definitief besluit

Naar verwachting nemen Nouryon en Gasunie in de loop van dit jaar het definitieve investeringsbesluit voor de bouw van de fabriek. Die vergt een investering van enkele tientallen miljoenen.

Consortium

Naast Gasunie en Nouryon en afnemer BioMCN heeft het consortium achter de waterstoffabriek buitenlandse steunpilaren.  Zo levert het Franse McPhy de elektrolyzer die waterstof scheidt in water en zuurstof. De elektrode is afkomstig van het Italiaanse De Nora.

Als dat besluit er eenmaal is, verwacht Marcel Galjee, director energy van Nouryon, dat de bouw snel kan beginnen. ,,We willen dan in 2022 de eerste waterstof produceren.’’

De Europese subsidie is een belangrijke stap op weg naar een positief investeringsbesluit. ,,De realisatie van de fabriek is hiermee een stuk dichterbij gekomen. Dit is een mooie steun in de rug.’’

Groot belang voor Noord-Nederland

Hoewel de fabriek op zich niet heel groot is, is het direct wel de grootste waterstoffabriek van Europa. ,,De bouw ervan’’, zegt Galjee, ,,markeert vooral de opschaling van de Europese waterstofeconomie. Om die reden is deze fabriek voor Nederland, en Noord-Nederland in het bijzonder, ook van belang. Noord-Nederland wordt hiermee namelijk in een klap een van de grootste spelers in de Europese waterstofeconomie.’’

De komende maanden worden benut om veel technische details en economische modellen verder uit te werken. De waterstof die de fabriek produceert wordt afgenomen voor BioMCN. Dat zet de de waterstof weer om in hernieuwbare ethanol.

Extra capaciteit voor brandstof vliegtuigen

Nouryon en Gasunie onderzoeken momenteel of het mogelijk is de capaciteit van de fabriek te verhogen van 20 MW naar 60 MW. Met die extra productie hopen ze te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar groene waterstof die nodig is voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof.