Leerlingen Bladergroenschool halen 924 flessen op voor Australië

APPINGEDAM - De leerlingen van groep 8 van de Prof. W.J. Bladergroenschool in Appingedam hebben met hun spontane actie om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië een bedrag opgehaald van €235,90.

Tijdens de les Nieuwsbegrip vroeg een leerling of de klas ook geld kon inzamelen voor de bosbranden in Australië. De leerlingen reageerden allemaal enthousiast. Ze hebben samen een plan opgesteld om geld in te zamelen middels een flessenactie.

De leerlingen hebben flyers en posters gemaakt om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de actie. De hele school heeft actief meegeholpen om zoveel mogelijk flessen in te zamelen.

Dinsdag zijn liefst 924 flessen ingeleverd. Het bedrag is gestort op het gironummer van Het Rode Kruis.