Gemeenteraad Delfzijl buigt zich over krediet van 27.000 euro voor tennisclub Watec uit Wagenborgen

De gemeenteraad van Delfzijl beslist eind februari over een krediet van 27.000 euro voor tennisvereniging Watec in Wagenborgen. B en W hebben voorgesteld de tennisvereniging zo’n krediet te verlenen voor de renovatie van haar kleedkamers en een aanpassing van het warmwatersysteem.

Het betreft de laatste fase van het toekomstbestendig maken van het Watec-complex Sinds 2016 zijn, in verschillende fasen, het hekwerk vervangen, led-lampen geplaatst en zonnepanelen geplaatst.

Op termijn gaat het sportcomplex nog van het gas. De tennisvereniging wil zichzelf dan met de zonnepanelen van energie voorzien.

Totale investering: 48.000 euro

De totale investering bedraagt ruim 48.000 euro. Door zelfwerkzaamheid en subsidieregelingen heeft Watec zelf al 21.000 euro opgehoest.