'In Garsthuizen kun je samen dingen doen, maar wordt je er niet op aangerekend als je niet meedoet'

Garsthuizen en Startenhuizen zijn fijne dorpen om in te wonen. Maar zonder reuring gaat de leefbaarheid er wel achteruit, aldus de nieuwe dorpsvisie.

Bewoners van Garsthuizen en Startenhuizen houden van de rust en de sfeer in hun dorpen. Het is er gezellig, er is saamhorigheid. ‘Het is zo fijn dat je samen dingen mag doen, maar dat het je niet wordt aangerekend als je niet meedoet’, schetst een bewoner de sfeer in de dorpsvisie van Garsthuizen-Startenhuizen, die onlangs is gepresenteerd.

Maar zonder inbreng van bewoners en vrijwilligers stokt het verenigingsleven, stelt de dorpsvisie ook. ,,Natuurlijk is niet iedereen uit het dorp betrokken. Dat hoeft ook niet. Wel is het wenselijk dat mensen meedoen, in welke mate dan ook, geven inwoners aan. De reuring in het dorp is namelijk een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid.’’

Leidraad

De visie, die vooral inzoomt op de leefbaarheid van het gebied, is gemaakt door een groep vrijwilligers en bedoeld als een leidraad voor de gemeente Loppersum voor het beleid voor de plaatsen van komend jaar. Beide dorpen tellen ongeveer 220 inwoners, zegt secretaris Wilma Steenhuis van de Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen van Garsthuizen en Startenhuizen. Van die laatste plaats ligt overigens een stukje in de gemeente Het Hogeland.

Het werkstuk is tevens opgesteld met het oog op de komende fusie in 2021 van Loppersum met Delfzijl en Appingedam tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. ,,Die gemeenten moeten ook op de hoogte worden gebracht van onze visie. Met dat stuk hebben we een middel in handen om overheden, fondsen en aan anderen zichtbaar te maken wat onze wensen en ideeën zijn om de leefbaarheid van de dorpen te vergroten.’’

Rust en goede bereikbaarheid Stad

Voor het rapport werd onder meer een enquête gehouden onder de inwoners. Daaruit blijkt dat veel mensen in de dorpen wonen voor de rust en de goede bereikbaarheid van Groningen. Zo’n 17 procent van de deelnemers zou graag in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw. Voor uitbreiding van de dorpen voelen veel bewoners weinig. Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek heeft last van de gevolgen van de aardbevingen. Onvrede is er ook over het openbaar vervoer en te hard rijdende auto’s en landbouwvoertuigen.

Als actiepunt wordt voorts genoemd de plaatsing van een geluidsscherm langs de Eemshavenweg, al dan niet gecombineerd met zonnepanelen. Voorts zouden er meer speelplekken voor kinderen moeten komen.

Veel dorpelingen zijn tevreden over de manier waarop bewoners met elkaar omgaan. Er wordt echt naar elkaar omgekeken, vinden ze. Driekwart van de ondervraagden vindt de ‘dorpsbinding’, het dorpsgevoel, dan ook erg belangrijk. ‘t Binhoes in Garsthuizen, waar bijna de helft van de inwoners regelmatig komt, profiteert daar duidelijk van. Het dorpshuis wordt volledig draaiende gehouden door vrijwilligers.

Afbraak

Een minder mooie ontwikkeling vonden veel bewoners de afbraak van de kerk vijf jaar geleden. De uit 1872 stammende dorpskerk was een belangrijk ijkpunt voor Garsthuizen. Na verwoede pogingen om het in verval geraakte Godshuis te renoveren werd uiteindelijk besloten het bouwwerk te slopen na overleg met de Stichting Oude Groninger Kerken. Inmiddels zijn er plannen om op de plek van de voormalige kerk een kunstwerk te plaatsen.

Steenhuis zegt dat de contacten van dorpsbelangen met de gemeente Loppersum prima zijn. ,,We kennen het college persoonlijk en ook met veel ambtenaren hebben we contact. Ook kunnen we ons wenden tot een dorpencoördinator, Henk Medema, voor vragen. Dat is makkelijk, Henk kent alle dorpen en dorpsbelangenverenigingen en zorgt dat een vraag zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht komt. Na de herindeling is het nog niet helemaal duidelijk hoe het gaat lopen.’’

Lastige dingen

,,Wij streven er vooral naar dat de leefbaarheid van de dorpen gehandhaafd blijft en, liever nog, verbeterd. Dankzij de presentatie van onze nieuwe dorpsvisie ben ik er wel achter gekomen dat je om lastige dingen gedaan te krijgen, moet zorgen dat je de gemeenteraad achter je hebt staan zodat zij kunnen helpen bij het onderhandelen met het college.’’

Steenhuis wijst er op dat veel bewoners van de gemeente gezien de ligging zijn georiënteerd op Uithuizen in Het Hogeland. ,,Na de herindeling zal dat niet anders worden.’’