Impuls twee miljoen voor techniekonderwijs in Noord-Groningen

NOORD-GRONINGEN - De aanvraag voor de subsidie ‘Sterk Techniekonderwijs’ door een collectief van Het Hogeland College, Terra Winsum, het Dollard College Woldendorp, Theda Mansholt College en Rutger Kopland School is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Dit betekent dat er een bedrag van twee miljoen euro in vier jaar vrij komt om techniekonderwijs in de regio te versterken. „De roep om meer technische medewerkers is groot, met deze gelden kunnen we de aantrekkelijkheid van de techniek beter naar voren brengen, voor leerlingen in het vmbo, het praktijkonderwijs en in het basisonderwijs,”aldus John Wierenga, één van de schoolbestuurders.

„Er is een grote potentie in de regio. Door de Eemshaven en de industrie in Delfzijl, is er een grote vraag naar technisch opgeleide leerlingen. Toch kiest maar een klein percentage voor een technische opleiding. Daar willen we verandering in brengen.

Samenwerking

De vier schoolbesturen in de regio Groningen Noord hebben met een gezamenlijke aanpak en de”toegewezen middelen de mogelijkheid om het aanbod van techniekonderwijs beter te laten aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Dat gaan ze doen door de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren en leerlingen op jonge leeftijd al te enthousiasmeren voor techniek. In het plan is de samenwerking met bedrijven uit de regio, SBE, maar ook met alle brancheorganisaties in de techniek meegenomen.

Een voorbeeld is dat bedrijven waar leerlingen om veiligheidsredenen niet naar binnen mogen, zich kunnen presenteren aan leerlingen door gebruik te maken van de VR-bril.

Ambitie

De scholen hebben gekozen voor vier opleidingskernen: Appingedam/Siddeburen (Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta met de scholen Theda Mansholt College en Rutger Kopland School), Woldendorp (Dollard College) en Winsum (Terra Winsum/Het Hogeland College) en Uithuizen (Het Hogeland College).

De scholen werken in de eigen regio samen met het po, mbo en het bedrijfsleven en gaan dit meer op elkaar afstemmen en in gezamenlijkheid doen. De middelen zijn beschikbaar en de activiteiten in het projectplan kunnen nu worden uitgevoerd.