Wandeling naar Punt van Reide

TERMUNTEN - Het Groninger Landschap houdt zondag 19 februari van 13.00 tot 15.30 uur een wandeling naar de Punt van Reide.

Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek. De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. Onderweg naar de Punt van Reide lopen deelnemers met een gids langs polder Breebaart. In deze polder is een slenk gegraven, die in verbinding staat met de Dollard. Hierdoor is het mogelijk om de getijbeweging in de Dollard in beperkte mate door te laten werken in de polder. Hierdoor ontstaat een brakwatergetijdengebied, aantrekkelijk voor diverse vissoorten die op hun beurt weer een lekkernij vormen voor veel overwinterende vogels.

Het verttrek is bij Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30, 9947 TB in Termunten. Aanmelden is noodzakelijk en deelname is gratis.