Missie zonnepanelen ziekenhuis Lukulu geslaagd

APPINGEDAM - Het is gelukt. De zonnepanelen liggen op het ziekenhuis, de accu’s voor de energieopslag staan binnen en het systeem is ingeschakeld. Initiatiefnemer Bart Artntzen, huisarts in Appingedam, was erbij. Hier volgt zijn relaas:

Dinsdag 3 december 2019 was het zover: de officiële opening was een feit. Dinsdagnacht: stroomstoring in Lukulu, maar niet in het ziekenhuis. Dankzij de zonne-energie kan er diezelfde nacht veilig een keizersnede en nog een andere operatie gedaan worden. Een mooie kroon op een prachtig project.

Lukulu District ligt in het uiterste Westen van Zambia, Zuidelijk Afrika. Het is een zeer afgelegen district met in totaal 70.000 inwoners. Het dorp Lukulu met ongeveer 10.000 inwoners heeft een ziekenhuis.

Zambia is een ontwikkelingsland met een zeer wankele economie: het grootste deel van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens.

De mensen in Lukulu overleven van hun zelf verbouwde gewassen en proberen wat geld te verdienen door de verkoop van een deel van de opbrengst van hun akker. Van 2003 tot en met 2006 hebben wij, mijn vrouw, onze kinderen en ik gewoond en gewerkt in Lukulu. Een prachtige, maar tevens zeer zware en moeilijke tijd. Werken in een ziekenhuis waar gebrek is aan eigenlijk alles, is bij tijd en wijle zeer frustrerend.

Zambianen zetten door

En toch, ondanks al deze ellende, hebben wij ons altijd kunnen optrekken aan het feit dat het personeel in het ziekenhuis altijd maar doorging met werken. Natuurlijk, soms staat de motivatie onder druk, maar ga er maar aanstaan: je hele werkzame leven werken in omstandigheden die je niet ziet verbeteren en die waarschijnlijk nooit zullen verbeteren, omdat de economie van het land waarin je woont aan de grond zit. Wij zouden allemaal uitgeblust zijn, maar de Zambianen zetten door: gaan door met overleven en met zich inzetten voor anderen, die het nog slechter hebben dan zijzelf. Chapeau!

Elektriciteit regelmatig ‘op’

Het dorp Lukulu is recent aangesloten op het Nationale elektriciteitsnet. Zo op het eerste gezicht een grote vooruitgang, maar schijn bedriegt: Zambia heeft een enorm tekort aan elektriciteit. Met name door de droogte van de afgelopen tijd werken de twee waterkrachtcentrales maar op halve kracht. Als gevolg van de zeer zwakke economie verkoopt de Zambiaanse overheid ook energie aan het buitenland om op die manier nog wat extra inkomsten te genereren. Het gevolg laat zich raden: met grote regelmaat is de elektriciteit in het land ‘op’ en gaat de stroom uit. ‘Load shedding’ noemt men dit: het afschakelen van grote delen van het land, omdat er domweg onvoldoende energie is.

In deze situatie in dit land is het zeer lastig wonen en werken. Zeker in een ziekenhuis, waar men 24 uur per dag elektriciteit nodig heeft voor licht, koelkasten, laboratoriumapparatuur, de verloskamers en operaties. Meest noodzakelijk is nog de watervoorziening in het ziekenhuis: water wordt op het ziekenhuisterrein met een eigen pomp opgepompt. Een prachtig systeem, maar het werkt uiteraard op elektriciteit. Laat daar nou zoals gezegd een groot gebrek aan zijn.

Laatste hand

29 november vorig jaar vertrok een delegatie (Marcel van Leeuwen, Henk Meulink en Bart Arntzen) van de Lionsclub Appingedam/Delfzijl en Our Energy Foundation naar Lukulu: het zonne-energie systeem zou weldra klaar zijn! De laatste hand werd gelegd en binnenkort zou het worden geopend. Voor diegenen die mijn vorige verslag niet hebben gelezen: Our Energy Foundation is een Nederlandse stichting die zichzelf ten doel heeft gesteld om in ontwikkelingslanden energiesystemen en schoon drinkwatervoorzieningen aan te leggen. Zij hebben inmiddels meer dan 20 projecten met succes afgerond. Tevens zorgen ze voor inspectie en eventuele reparatie gedurende de komende 5 jaar.

Donaties

Met grote donaties van de North Sea Lions, Lionsclub International Foundation, Lionsclub Appingedam/Delfzijl, Lionsclub Kampen, Lionsclub Mongu (Zambia), een aantal Lionsclubs in de regio en vele particuliere donaties is het gelukt om de benodigde € 98.000,- bij elkaar te krijgen.

Op 3 december 2019 was het dus zo ver: het zonne-energie systeem was klaar en kon worden opgeleverd. Met de nodige plichtplegingen, uitgebreide toespraken en fraai ceremonieel is de installatie officieel geopend en in gebruik genomen.

Ik wil alle donateurs hartelijk bedanken voor hun gulle geven. Zonder u was het niet gelukt. Heel hartelijk dank!

Tijdens ons verblijf in Lukulu afgelopen december hebben we alweer plannen gemaakt voor een vervolg: Lukulu telt namelijk in totaal meer dan 25 gezondheidsposten verspreid over het district. Hier worden de patiënten die ver van het ziekenhuis wonen behandeld. Ook hier hebben ze elektriciteit nodig: voor koelkasten, licht en een laboratorium. Een deel van de gezondheidsposten hebben al beperkt zonne-energie maar hier valt nog veel te verbeteren.

Kortom: we gaan door!

Komende zomer zullen we met ons gezin weer afreizen naar Lukulu om materialen voor het ziekenhuis te brengen.

In de toekomst zullen we vast nogmaals verslag doen van onze avonturen in Lukulu.

B. Arntzen