Weidevogelgebied Hoeksmeer krijgt een opknapbeurt, maar de verloederde boerderij blijft punt van zorg

Natuurgebied Hoeksmeer tussen Garrelsweer en het Eemskanaal wordt komend jaar flink aangepakt om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor weidevogels.

Natuurmonumenten, de stichting die het gebied in beheer heeft, ontvangt uit verschillende subsidiepotjes geld om de flinke lap grond een opknapbeurt te geven. ,,We gaan de waterhuishouding verbeteren, het broedeiland optimaliseren, greppels herstellen en kruidenrijk grasland ontwikkelen’’, zegt boswachter Jacob de Bruin. ,,Om hoeveel geld het gaat, weet ik niet precies.’’

Door onder meer de waterhuishouding te verbeteren is het voor de stichting makkelijk om drassige gebieden te ontwikkelen. Daar houden vogels zoals de grutto van. Het broedeiland wordt verbeterd zodat het beter te onderhouden is. Het maaien van het broedeiland is bijvoorbeeld een hele opgave, omdat het lastig is om er te komen. ,,Dit gaan we na de broedtijd 2020 uitvoeren.’’

Verlaten en vervallen boerderij vol roofdieren

Het 100 hectare tellende natuurgebied baarde boswachter De Bruin begin dit jaar grote zorgen. In een verlaten en vervallen boerderij in het midden van het gebied vertoeven roofdieren zoals vossen, steenmarters, wilde katten, zwarte kraaien en hermelijnen. Die dieren beschouwen Hoeksmeer, en de broedende weidevogels aldaar, als een soort onbeperkt lopend buffet.

De boerderij is Natuurmonumenten een doorn in het oog, maar een passende maatregel is nog niet gevonden. Vanwege aardbevingsschade is het huis onbewoonbaar. Slopen is een optie, maar dat is te kostbaar. De projectontwikkelaar van wie het pand is, wil het best van de hand doen, maar vraagt daar een fiks bedrag voor. Dat geld heeft de stichting niet.

Stroomraster

Over andere maatregelen wordt nagedacht. Zo overpeinst Natuurmonumenten om de boerderij uit te rasteren met een stroomraster zodat jagers zoals vossen en steenmarters het weidevogelgebied moeilijker kunnen betreden.

,,Dat heeft niet onze voorkeur. Hazen worden dan namelijk ook gehinderd. Maar het is een van de noodgrepen die we overwegen.’’

Toch veel gruttokuikens

Afgelopen jaar bleek het, ondanks de roofdieren, toch een goed jaar voor de broedende vogels in het natuurgebied. Er werdenveel jonge grutto’s geboren. Dat had waarschijnlijk te maken met het grote aantal muizen in het weiland. De roofdieren deden zich te goed aan die knaagdieren en hadden daardoor niet veel zin om op de weidevogels te jagen.

,,Daar zijn we heel blij mee’’, zegt De Bruin. ,,Maar we zijn nog steeds bezig om een oplossing te vinden voor de boerderij. We weten niet of het weer zo’n uitzonderlijk goed muizenjaar wordt.’’