Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl brengt onbekend deel geschiedenis vesting Delfzijl in beeld

Wethouder Hans Rond van Delfzijl heeft vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het boek ‘De Loffelyke Compangie Schutterije der Fortresse Delfzijl 1629 – 1795’ in ontvangst genomen. Hij kreeg het boek in de raadzaal van Delfzijl overhandigd door voorzitter Laurence Hoeksema van Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl.

Met dit boek heeft Stichting Cultureel Erfgoed een onbekend deel van de geschiedenis van de vesting Delfzijl in beeld gebracht. Ingena Vellekoop nam het onderzoek voor haar rekening.

Vondst van een grafzerk

Aanleiding voor dit onderzoek (en het boek) was de vondst van een grafzerk bij de de voormalige hervormde kerk aan de rand van het Molenbergplein in Delfzijl. Op deze zerk staan de namen vermeld van P. ter M en Joest Schut. Met daarbij de kennisgeving dat beiden bij de Borgerij in de Fortresse Delfzijl waren betrokken.

Het duurde lange tijd voor de volledige naam van de vaandrig, Pieter Michiels, kon worden bewezen.

Pieter Michiels

Het onderzoek naar Pieter Michiels en zijn familie leverde vervolgens nieuwe inzichten op van het bestuur en de bestuurders van Delfzijl, de kerkenraad, de Borgerij, de veerdiensten vanuit Delfzijl en de bestaande familiebetrekkingen.

Siurt Jansen Klempenhof, wiens zerk tegen de zuidmuur van hervormde kerk in Delfzijl staat, bleek een zwager van Pieter Michiels te zijn. Joest Schut was zeer waarschijnlijk diens aangetrouwde kleinzoon.

Het boek is te koop in boekhandels in Delfzijl. Donateurs van Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl krijgen het boek gratis.