Begroting Appingedam leidt tot stevige discussie maar is toch goedgekeurd

Kritisch en nostalgisch, in die woorden is de sfeer bij de begrotingsvergadering in Appingedam te vatten. Nostalgisch omdat het de allerlaatste begroting is van de zelfstandige gemeente. Kritisch omdat een aantal raadsleden zich ernstig zorgen maakt over de toekomst.

‘Cosmetische ingrepen’, ‘grote opgaven’ en ‘met de hakken over de sloot’. Het waren zomaar een paar opmerkingen van verschillende raadsleden over de allerlaatste begroting van Appingedam als zelfstandige gemeente.

Zorgen zijn er onder meer over Werkplein Fivelingo, de walbeschoeiing en zaken zoals de gaswinning en de daarmee samenhangende versterking. ,,Het risicoprofiel van deze begroting is enorm’’, zegt raadslid Joop van der Lei (PvdA).

Werkplein Fivelingo

De Partij van de Arbeid en D66 lieten nogmaals hun kritiek op de doelstelling voor het werkvoorzieningsschap Werkplein Fivelingo horen. Zij vinden het plan om in de komende jaren 200 mensen aan een baan te helpen te ambitieus. Met name omdat het doel van afgelopen jaar (150 mensen uit laten stromen) bij lange na niet is gehaald. De twee fracties vroegen zich hardop af wat het voor de begroting betekent als de doelstelling in 2020 niet wordt gehaald.

Wethouder Annalies Usmany noemt de doelstelling zelf ook een risico. Maar vroeg de twee fracties toch om steun omdat de begroting voor Fivelingo al eerder is vastgesteld. ,,Ik hoop dat u straks met de taskforce ook gewoon kunt zeggen: we gaan ervoor.’’

Werkplein Fivelingo kampt met een begrotingstekort van 1,9 miljoen euro. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteraden van Loppersum, Appingedam en Delfzijl hebben gevraagd om meer betrokken te worden bij het reilen en zeilen binnen het werkvoorzieningsschap. Ook is er een nieuwe directeur aangesteld om de boel weer op de rails te krijgen en wordt er een intergemeentelijke werkgroep opgericht.

Walbeschoeiing

Een ander onderwerp dat tot enige discussie leidde is de walbeschoeiinig. Appingedam telt ruim 7 kilometer aan kades. Sommige zijn particulier eigendom, andere delen zijn eigendom van de gemeente.

Met een motie vroegen de SP, PvdA, D66 en ChristenUnie of in de inspectie van de walbeschoeiing alle kades mee kunnen worden genomen. Eigenaren kunnen daarna formeel op de hoogte worden gebracht van de staat van de walbeschoeiing.

De fracties willen daarmee voorkomen dat er weer een situatie ontstaat zoals in de Solwerderstraat. Bewoners van in totaal 24 huizen in die straat hebben jarenlang gevochten voor de aanpak van de vervallen houten damwand achter hun woningen. Twistpunt was de aansprakelijkheid. Volgens de gemeente behoort de damwand tot het erf en zouden dus de bewoners moeten opdraaien voor de tienduizenden euro's vergende opknapbeurt.

Gemeentebelangen ziet niets in dit plan. Wat nu als eigenaren helemaal niet willen weten wat de staat van hun walbeschoeiing is? Ook fractievoorzitter Bert Raangs van CDA was kritisch over de motie. ,,Dit is een mooi trucje van de oppositie.’’ Hij vreest dat de motie tot gevolg heeft dat de gemeente financieel verantwoordelijk is voor de walbeschoeiing.

Van Ekelenburg: ,,Het is onze plicht want het gaat hier om beschermd stadsgezicht. De intentie van deze motie is om het in stand te houden, wie de eigenaar ook is. En een hoop mensen zijn zich niet bewust van het eigenaarschap.’’

De motie werd niet aangenomen. Zeven raadsleden stemden tegen. Zes raadsleden stemden voor.

Lachgas is niet om te lachen

Een motie die unaniem werd aangenomen was die over lachgas. De raad vraagt het college met deze motie onder meer om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om handel en gebruik van lachgas te verbieden in de openbare ruimte.

Volgens burgemeester Koos Wiersma is de motie een ondersteuning van de maatregelen die het college al heeft genomen. ,,De horeca in Appingedam verkoopt het niet en ook met het onderdeel voorlichting geven op scholen ben ik het eens.’’

Afscheidscadeau

Tijdens de vergadering stonden alle raadsleden stil bij de aankomende herindeling. In 2021 gaat Appingedam samen met Delfzijl en Loppersum. Om die reden is 100.000 euro geraamd voor een afscheidscadeau voor de inwoners van Appingedam.

,,We hebben een comité opgericht en zijn nu bezig met het maken van een programma waarmee Appingedam waardig afscheid neemt van haar gemeente’’, zei wethouder Annalies Usmany.