Gemeente eist zorgvuldigheid voor megatransport door mooi Meeden

Netbeheerder TenneT mag drie megatransformatoren pas door Meeden naar het hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot transporteren als alle vergunningen onherroepelijk zijn. Dat zegt de gemeente Midden-Groningen.

Het transport van drie zogeheten 380k V-transformatoren stond gepland voor aanstaande zaterdag (16 november). De gemeente Midden-Groningen heeft TenneT laten weten dat er niets door Meeden getransporteerd mag worden totdat alle vergunningen onherroepelijk zijn. Naar verwachting is het dan januari of februari 2020.

Het megatransport (de grootste transformator weegt 460.000 kilo, is 8,40 hoog, 5,80 meter breed en 15,70 meter lang), moet over de Hereweg dwars door Meeden. Daar staan veel monumentale (bij wet beschermde), beeldbepalende bomen.

Een tunnel door het groen

Voor het transport moet er als het ware een tunnel door dit groen worden gemaakt. Dat stuit op veel verzet bij inwoners van het dorp die voorafgaand aan het transport een kaalslag vrezen. De vlam sloeg in het dorp in de pan toen de gemeente Midden-Groningen een kapvergunning voor 30 bomen aanvroeg.

Midden-Groningen heeft zich steeds op het standpunt gesteld niet voornemens te zijn een vergunning voor het transport af te geven. Er zou eventueel een vergunning kunnen worden afgegeven nadat er een zeer zorgvuldig traject is doorlopen. De gemeente heeft daarvoor een bureau in de arm genomen om de bomen langs de doorgaande weg in Meeden zoveel mogelijk te sparen.

Voor zware snoei is een kapvergunning vereist

Dat heeft ertoe geleid dat twee bomen herplant worden, een aantal particuliere bomen ‘licht’ gesnoeid moet worden, terwijl 30 gemeentelijke bomen ‘zwaar’ gesnoeid moeten worden. ,,Voor dat ‘zware’ snoeien is een kapvergunning geëist’’, zegt wethouder Jaap Borg (VVD).

,,Dat betekent in dit geval niet dat de bomen daadwerkelijk worden gekapt, maar wel zodanig zwaar worden gesnoeid dat daar een vergunning voor nodig is’’, aldus Borg, ,,en dat heet dan een kapvergunning.’’

Borg zegt dat naar alternatieve routes voor het transport is gekeken. ,,Vanaf de kant van Pekela bleek niet haalbaar en ook vervoer over de nieuwe ontsluitingsweg vanaf de N33 naar Windpark N33 is niet mogelijk. ,,Er zitten wat lastige slingers in de weg en er liggen gasleidingen. Dat brengt, zoals dat heet, onverantwoord risico met zich mee.’’

Internationaal knooppunt voor elektriciteit

Het hoogspanningsstation Meeden bestaat al 50 jaar en is een belangrijk nationaal en internationaal knooppunt voor elektriciteit. Het station wordt uitgebreid en gemoderniseerd en daarvoor wil TenneT drie nieuwe transformatoren plaatsen. Die worden per schip naar de loskade aan het A.G. Wildervanckkanaal gebracht en vandaar over de Hereweg door Meeden naar het station aan Beneden Veensloot gebracht.

TenneT heeft deze week nog met inwoners van Meeden gesproken en zal dat ook volgende week doen. Jaap Borg zegt dat uit deze gesprekken bleek dat ‘de soep niet zo heet gegeten wordt als ie wordt opgediend’.

Dinsdagavond is er 20.00 tot 21.00 uur een bewonersbijeenkomst in het dorpshuis in Meeden.