Jongeren Loppersum uitgedaagd: We Energy Game in Flits

LOPPERSUM - Jongeren in Loppersum worden op woensdag 27 november om 19.30 uur in Jeugdsoos Flits uitgedaagd om zélf keuzes te komen maken over de energietransitie in Loppersum.

En daarna ook voor de stad Groningen, omdat ze mogelijk daar al op school gaan of daar binnenkort gaan studeren en wonen. Via de We Energy Game ontdekken ze de impact van keuzes die bij veranderingen horen. Kiezen we voor zonneparken of windmolens of beiden? Of anders? En waar dan? De organisatie van de avond is in hnden van Flits, Buurkracht, Lopec en de Hanzehogeschool.

Er wordt afgesloten met een korte Pubquiz met mooie prijzen en een gezellig drankje. Iedere jongere uit Loppersum is welkom en de toegang is gratis.

Aanmelden kan tot en met 24 november, via: buurkrachtloppersum@gmail.com.