Wandeling over de Punt van Reide

TERMUNTEN - Het Groninger Landschap houdt zondag 24 november van 14.00 tot 16.30 uur een wandeling naar de Punt van Reide.

Dat gebeurt onder begeleiding van gidsen. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek.

Bewoning

De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. Onderweg naar de Punt van Reide lopen deelnemers langs of door de polder Breebaart. In deze polder is een slenk gegraven, die in verbinding staat met de Dollard. Hierdoor is het mogelijk om de getijbeweging in de Dollard in beperkte mate door te laten werken in de polder. Met als gevolg een brakwatergetijdengebied, aantrekkelijk voor diverse vissoorten die op hun beurt weer een lekkernij vormen voor veel overwinterende vogels.

Het vertre is bij Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30, 9947 TB in Termunten.

Aanmelden kan via de website. Deelname is gratis.