Erepenning Nut voor de heer Siertsema

‘t Zandt - In de ledenvergadering van het Departement ’t Zandt van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is de heer Siertsema onderscheiden met de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Hij ontving de penning uit handen van de voorzitter van het landelijk hoofdbestuur, de heer Hamelink, voor zijn jarenlange inzet. De heer Siertsema heeft in totaal 27 jaar zitting gehad in het bestuur van het Nutsdepartement ’t Zandt in diverse functies waarvan 22 jaar als voorzitter. Tevens is de heer Siertsema vele jaren actief geweest in het districtsbestuur Noord- Groningen.

In deze vergadering heeft tevens mevrouwRenken-Eendhuizen afscheid genomen na een bestuursperiode van 14 jaar. Beide bestuursleden werden toegesproken door de heer Hamelink van het Landelijk bestuur, de heer Engels van het Platform Noord-Groningen en de heer Huizinga van het Departement. Het Nutsdepartement ’t Zandt is 9 januari 1855 opgericht en bestaat al 164 jaar.