Amateur-historicus werkte zeven jaar aan de Kroniek van Godlinze

Oud-Godlinzer Reinout Krajenbrink heeft zeven jaar gewerkt aan de Kroniek van Godlinze. Woensdag 30 oktober presenteert hij het boek om 19.30 uur in het dorpshuis van Godlinze.

Aansluitend houdt Krajenbrink een lezing over de geschiedenis van Godlinze, met als slot een virtuele rondleiding door het dorp anno 1514.

Voor de jaartelling

De auteur begon in 2012 met een diepgravend onderzoek naar het oeroude verleden van het wierdedorp. Godlinze werd al voor de jaartelling gesticht op een oeverwal van de Fivelboezem en behoort daarmee tot één van de oudste dorpen van de provincie Groningen. In tegenstelling tot veel Groninger wierden is Godlinze in het verleden behoed gebleven voor grootschalige afgraving, waardoor de wierde nog vrijwel intact is.

Historische contouren

Daardoor zijn veel oude sporen behouden, maar bleef daarentegen veel van dat verleden verborgen. Door gebruik te maken van moderne middelen, maar ook speurwerk in archieven, oude kaarten en getuigenverslagen kon Krajenbrink steeds meer de historische contouren van Godlinze zichtbaar maken.

Juffertoren

De grootste ontdekking die hij deed was de vondst van een juffertoren die bij de kerk zou hebben gestaan. Verder kon de amateur-historicus putten uit de meest recente uitkomsten van archeologisch onderzoek dat gedaan werd in Godlinze gedurende 2014 en 2017. In 2014 deden archeologen van ingenieursbureau MUG, in opdracht van de gemeente Delfzijl, onderzoek bij rioleringswerkzaamheden en in 2017 vormde Godlinze een speerpunt in het Terpen- en wierdenproject, waarbij ze dorpen in Groningen en Friesland onder de loep werden genomen.

Na zeven jaar zit de klus er op en is de rijk geïllustreerde Kroniek van Godlinze klaar.