Werkplein Fivelingo is ambitieus: in één jaar 200 mensen aan werk helpen, ondanks 2 miljoen begrotingstekort

Werkplein Fivelingo wil volgend jaar 200 extra mensen uit de uitkeringen en aan het werk helpen. Ook al is de doelstelling om dit jaar 150 extra mensen uit te laten stromen, bij lange na niet gehaald.

Werkvoorzieningsschap Fivelingo regelt onder meer de uitkeringen, minimaregelingen en Participatiewet voor Appingedam, Loppersum en Delfzijl. De begroting van het Werkplein werd gisteravond door de gemeenteraad in Appingedam besproken.

Twintig procent

In 2019 wil het werkvoorzieningsschap 150 extra mensen uit de uitkeringen en aan het werk helpen. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn echter maar 7 extra mensen uitgestroomd.

Volgens bestuursvoorzitter Meindert Joostens (CU), als wethouder bij de gemeente Delfzijl bestuurlijk verantwoordelijk voor het Werkplein Fivelingo, loopt dat aantal dit jaar vermoedelijk op tot dertig. Maar twintig procent van het beoogde doel.

Compenseren

Nu stelt Fivelingo voor om het verschil te compenseren door de taakstelling te verhogen. Het werkvoorzieningsschap wil het aantal uitkeringshuishoudens met 200 per jaar laten dalen in 2020 en 2021.

Het werkvoorzieningsschap wil de ambitie halen door meer te sturen, kennis op te doen van de mensen die aan een baan geholpen moeten worden en door samen te werken met onder meer het ministerie van Economische Zaken. Ook komt er een werkgroep die zich met het Werkplein gaat bezighouden.

Ambitieus plan

Volgens Joostens is het plan ambitieus. ,,Fivelingo denkt dat het haalbaar is en wij gaan daarin mee. Er is een risico aanwezig dat het Werkplein de doelstelling niet haalt. Door er meer bovenop te zitten hopen we in dat geval eerder in te kunnen grijpen.’’

Raadsleden in Appingedam zijn in ieder geval sceptisch. Zo zei fractievoorzitter Ina Schenkel (CU): ,,Papier is gewillig. Maar hoe dan?’’ De ChristenUnie diende daarom een amendement in. De fractie wil dat de gemeente elke twee maanden op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen binnen het Werkplein. Het amendement werd aangenomen.

Ook wethouder Annalies Usmany (GB) noemt het plan ambitieus. ,,Ik weet ook niet of we dat gaan halen.’’ Maar, zij en Joostens vinden allebei dat een ambitieus doel beter is dan achteroverleunen.

Tekort van bijna 2 miljoen euro

Vorige week werd bekend dat het werkvoorzieningsschap 1,9 miljoen euro tekortkomt. Dit komt onder meer voort uit fouten in de begroting en een stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering.

Joop van der Lei (PvdA) was weinig positief over zowel de begroting als de ambitie van Fivelingo: ,,Het kraakt aan alle kanten.’’

Zowel de PvdA als D66 stemden tegen de begroting.