Dorpsbelangen Froombosch laat Midden-Groningen weten weinig trek in vestiging van McDonald's te hebben

Vereniging Dorpsbelangen Froombosch maakt middels een zienswijze bezwaar bij Midden-Groningen tegen de komst van McDonald's op bedrijvenpark Rengers. Het grootste pijnpunt is de 40 meter hoge verwijzingsmast.

Dorpsbelangen Froombosch roept in herinnering dat de provincie Groningen in 2003 een vergunningsaanvraag van dezelfde ondernemer op 200 meter van de huidige planlocaties is geweigerd.

,,Hoofdreden hiervoor was de aantasting van het landelijk gebied door onder meer de verwijzingsmast. Sinds 2003 is er vanuit Froombosch in de kijkrichting van de planlocatie weinig veranderd. Wij zijn dan ook van mening dat de waarde van het landelijk gebied niet is gewijzigd.’’

Om de vestiging van McDonald's op bedrijvenpark Rengers mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daartegen heeft Dorpsbelangen Froombosch bij de gemeente Midden-Groningen een zienswijze ingediend.

Boomkruinen belemmeren het zicht op reclames

Daarin stelt Dorpsbelangen dat McDonald's een verwijzingsmast van 40 meter hoog wil plaatsen. ,,De maximaal toegestane hoogte van dergelijke reclame-uitingen is zes meter.’’

,,Grote delen van Froombosch hebben vrij zicht op de kruising van de A7 en de N387. De boomkruinhoogte is circa 12 meter en belemmert nu het zicht op de reclames op het bedrijventerrein. Een mast van 40 meter hoogte steekt 28 meter boven deze boomgrens uit en komt dus rechtstreeks in het vizier van de bewoners van Froombosch.’’

Reclameverlichting voluit of gedempt?

In de voorgestelde bestemmingsplanwijziging staat dat McDonald's de lichtmast tussen 07.00 en 23.00 uur op volle sterkte mag laten branden. Daarbuiten moet de verlichting worden gedempt.

Froombosch stelt dat, als er dan toch een mast moet komen, de verlichting tussen 07.00 en 19.00 uur voluit brandt (en bij voldoende daglicht uit is), tot 23.00 uur wordt gedempt en dat de verlichting tussen 23.00 en 07.00 uur uit is.

Dorpsbelangen Froombosch wijst ook op de volksgezondheid (Nationaal Preventieakkoord). ,,Scholieren uit Froombosch en Kolham fietsen straks langs McDonald's naar het voortgezet onderwijs in Hoogezand.’’

Fastfood, zwerfafval en nachtelijk verkeer

De komst van een restaurant op een bedrijventerrein heeft, meent Dorpsbelangen Froombosch, nadelen als zwerfafval en nachtelijk verkeer. Froombosch stelt dat fastfoodrestaurants de neiging hebben elkaar op te zoeken.

,,Op Rengerspark is nog voldoende ruimte voor meerdere restaurants. Het bedrijvenpark raakt sneller vol en uitbreiding richting Froombosch ligt dan voor de hand.’’

,,Graag willen wij van de gemeente weten waarom restaurants met veel moeite op een industrieterrein moeten worden ingepast, terwijl meer voor de hand liggende locaties als het Winkelpark aan de Vosholen of winkelcentrum De Hooge Meeren, beschikbaar zijn.’’

Gemeenteraad besluit mogelijk in december

Tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging die de komst van McDonald's mogelijk moet maken zijn bij de gemeente Midden-Groningen 11 zienswijzen ingediend.

Verwacht wordt dat het college van B en W van Midden-Groningen in november over de zienswijzen besluit en een raadsvoorstel vaststelt. De gemeenteraad kan dan in de vergadering van december beslissen of de komst van McDonald's op Rengerspark al dan niet gewenst is.