Met herstel van historische kademuur krijgt Hellum weer een haven aan (en een voetpad naar) het Schildmeer

Door eigenhandig een brok steen uit de vervallen kademuur te bikken, zette wethouder Erik Drenth het herstel van de kademuur van de Haansvaart in Hellum in gang.

Zeven jaar nadat de gerenoveerde Haanssluis, Rijksmonument, werd opgeleverd, start het herstel van de kademuur bij de brug in Hellum, gemeente Midden-Groningen.

Ooit had Hellum een haven. Met dank aan de ondernemende Hindrik de Haan die in het midden van de negentiende eeuw een eigen vaart, de 3,5 kilometer lange Haansvaart, tussen Hellum en het Schildmeer liet graven om zijn landbouwproducten af te voeren.

Haansvaart leek geschiedenis

Het laatste schip met aardappelen werd in 1972 geschut. Haansvaart leek geschiedenis. Léék, want nadat voor veel geld begin eenentwintigste eeuw Haanssluis bij het Schildmeer werd gerenoveerd en in de jaren daarop volgend het natuurgebied Haansplassen werd aangelegd, is het nu de beurt aan de Haanskade.

Vanuit het Nationaal Programma Groningen is daarvoor 125.000 euro beschikbaar gesteld, waterschap Hunze en Aa’s legt daar 35.000 euro bij. Haansvaart speelt nog altijd een rol bij de af- en aanvoer van water naar of (zoals in de voorbije hete zomers) landinwaarts vanaf het Schildmeer.

,,Die 35.0000 euro is het bedrag dat het opruimen van de kademuur en het afwerken van de oever het waterschap zou kosten’’, zegt Henk de Haan, nazaat van Hindrik de Haan, namens Vereniging Dorpsbelangen Hellum.

Houten palen verrot, waardoor de kademuur zweeft

Hij kaartte het gewenste herstel van de kademuur aan bij het waterschap en kreeg per omgaande een mail dat dat de staat van de kademuur geen gevolgen had voor het waterbeheer.

,,Dat was niet wat wij wilden horen. Pas nadat onderzoek van een duikteam uitwees dat de houten palen waarop de kademuur dient te rusten, waren verrot en de muur feitelijk zweeft, was het waterschap er als de kippen bij om het geheel met linten af te zetten’’, blikt De Haan terug.

Wethouder Erik Drenth (CDA) prees de betrokkenheid van de inwoners van Hellum. ,,Met elkaar zetten ze al jaren de schouders onder het behoud van de historische Haansvaart’’, aldus Drenth. Behalve dat de kademuur opnieuw wordt opgemetseld, wordt een wandelpad met bruggetjes tussen Hellum en het Schildmeer aangelegd en komt er een ontmoetingsplek bij de brug.

De sfeer van vroeger terughalen

Om de renovatie officieel af te trappen begaven Drenth en De Haan zich op een ponton in Haansvaart om het eerste brok steen los te bikken. Daarvoor moesten met een handzaag eerst wat bosschages worden verwijderd.

,,Met de mogelijkheid om straks van Hellum rechtstreeks naar het Schildmeer te kunnen wandelen, wordt weer iets van de sfeer van vroeger teruggehaald’’, aldus De Haan. ,,Hellum heeft in de toekomst weer een haventje en een verbinding over water met het Schildmeer.’’