Frans Musters nieuwe voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta

Frans Musters volgt Cor Zijderveld per 1 januari 2020 op als voorzitter van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). Musters is door het algemeen bestuur van de vereniging voorgedragen. Deze voordracht wordt in de algemene ledenvergadering van 3 december bevestigd.

Frans Musters is als directeur van Rabobank Noord-Groningen al vele jaren actief binnen de SBE. Met name zijn brede maatschappelijke en economische visie, bestuurlijke ervaring en positie in het noordelijk netwerk liggen aan de basis van de voordracht.

,,Allereerst vind ik het een eer om het vertrouwen te krijgen van de leden. Daarnaast liggen er in het Eemsdeltagebied prachtige kansen en daarmee ook mooie uitdagingen”, zegt Musters.

Verbinding tussen bedrijven en hun omgeving

Hij ziet een stevige verbinding tussen de bedrijven en hun omgeving als speerpunt. ,,Iedereen kent de uitdagingen van Noord-Groningen. Dat is voor mij aanleiding geweest om enkele jaren geleden Perspectief Groningen 2025 op te starten. Eén ding wordt daarbij heel duidelijk: de weg naar een duurzame brede welvaart gaat langs de samenwerking tussen burgers, bedrijfsleven en vele van onze andere stakeholders.”

Trots op de Eemsdelta

Met de voordracht van Musters komt een einde aan het voorzitterschap van Cor Zijderveld. ,,Ik ben enorm trots op wat we hier met z’n allen hebben bereikt”, zegt hij.

,,De Eemsdelta staat definitief op de kaart in Nederland en Europa. Hier wordt geïnnoveerd voor een duurzame toekomst en daarmee duurzame werkgelegenheid voor Groningen. De Eemsdelta en de bedrijven zitten in mijn bloed, ik zal altijd betrokkenheid blijven voelen. Ik ben daarom ook blij met de voordracht van Frans Musters.”