Longpunt Delfzijl

Delfzijl - Er is 22 oktober opnieuw Longpunt Delfzijl. Het thema deze middag gaat over ‘Longmedicijnen; inhaleren en de werking van medicijnen, doe ik het wel goed? 67% van de gebruikers doet het onvoldoende of niet goed.

Mariëtte Scholma verpleegkundig specialist longziekte UMCG zal deze bijeenkomst ingaan op de verschillende longmedicatie en de wijze waarop deze worden gebruikt. Naast informatie is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Neem uw eigen pufjes mee. De middag is in de Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel 21 in Delfzijl. Aanvang is 15.00 uur.

Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Lokale samenwerking

In de provincie Groningen wordt samengewerkt met, de Ommelander Ziekenhuis Groningen. Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt de plek waar zij hun patiënten in een groep kunnen ontmoeten en mogelijk verder verwijzen. Voor vrijwilligers is Longpunt de plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt. Informatie via tel. (06) 24399912 (Longfonds, Carla Witpeerd). Mensen die komen wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.