Boek Flatportret: kantelpunt in de geschiedenis van Delfzijl

DELFZIJL - De bouw en de afbraak van de Vennenflat zijn markant in de geschiedenis van de havenstad. Daarover verschijnt het boek Flatportret.

De interviews in dit boek laten zien dat bewoners van het eerste uur en ook zij die daarna een woning in de Vennenflat kregen, vergroeiden met hun flat en dat het meer is dan nostalgie waarmee zij terugkijken. Zij hebben de flat in hun hart gesloten. Dit blijkt ook uit de gesprekken met de wijk- en bewonersconsulent en de hier gevestigde ondernemers.

Uniek uitzicht

De bewoners hebben met veel plezier in de Vennenflat gewoond. Het was hun thuis, met een uniek uitzicht. De sloop overviel hen: ‘We lazen het in de krant.’

Flatportret is via voorintekening te bestellen bij Cigo Delfzijl voor € 14,90 (tot en met 30 oktober 2019). Daarna is de prijs € 19,50.

Bestellen kan via: info@delfzijl.cigo.nl of in de winkel.