Zonne-energie voor ziekenhuis Lukulu flinke stap dichterbij (deel 2)

APPINGEDAM - Huisarts Bart Arntzen uit Appingedam beijvert er zich met zijn gezin voor om het ziekenhuis in Lukulu in Zambia van zonne-energie te voorzien. Daarmee zou definitief het elektriciteitsprobleem tot het verleden behoren. Arntzen heeft in het begin van zijn carrière enkele jaren in Lukulu gewerkt.

Hierbij het vervolg van zijn eerste verslag:

‘In mei van dit jaar hebben we u verteld over ons project in Lukulu en ons plan om het ziekenhuis in Lukulu van zonne-energie te voorzien. Lukulu is een klein dorpje in het Westen van Zambia, een ontwikkelingsland in zuidelijk Afrika.

Nationale elektriciteitsnet

Er is gebrek aan alles: voorzieningen, elektriciteit, water. Elektriciteit wordt opgewekt door een grote generator in het dorp, maar deze weigert nog wel eens dienst. Er zijn plannen om Lukulu aan te sluiten op het nationale elektriciteitsnet. Mocht dit inderdaad gebeuren, dan wil dit zeker niet zeggen dat het probleem is opgelost. In tegendeel: als Lukulu het van het nationale net moet hebben, dan zou het maar zo kunnen dat de elektriciteitsvoorziening voor het dorp en het ziekenhuis slechter wordt: in Zambia heeft men namelijk onvoldoende elektriciteit om het hele land gedurende de gehele dag van stroom te voorzien. Dit betekent, dat regelmatig de stroom wordt uitgeschakeld. Ook het ziekenhuis dus.

Onafhankelijk

Als we in staat zijn het ziekenhuis van zonne-energie te voorzien, zijn ze onafhankelijk van andere systemen en heeft men 24 uur per dag elektriciteit.

Een volgende hobbel is genomen in het traject naar het zonne-energie systeem: op zaterdag 14 september ben ik met een delegatie van onze Lionsclub Appingedam/Delfzijl afgereisd naar Bremen om een voordracht te houden voor de North Sea Lions (NSL), een samenwerkingsverband van Lionsclubs rond de Noordzee. De uitkomst was fantastisch: we hebben de ons toegezegde € 62.500,- daadwerkelijk toegewezen gekregen. Dit betekent, dat een heel grote stap naar het laten slagen van het project is gezet!

Aangeschaft en verscheept

De materialen voor het zonne-energie systeem waren al besteld, maar met deze enorme bijdrage van de NSL, kunnen de materialen nu definitief aangeschaft en verscheept worden. Het zonne-energiesysteem ziet er als volgt uit: uiteraard komen zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis. Deze zullen zorgen voor de benodigde energie. Deze energie zal het ziekenhuis direct van stroom voorzien gedurende de dag. Een deel van de energie zal worden opgeslagen in de accupakketten om energie te hebben gedurende de avond en nacht.

24 uur per dag

Ook ’s avonds en ’s nachts kan zich een spoedgeval aandienen zoals een keizersnede of een ernstig ziek kind met malaria. Voor beide gevallen heb je in het ziekenhuis 24 uur per dag elektriciteit nodig.

Voor de koelkasten waar de materialen voor het laboratorium worden opgeslagen en tevens items als vaccins heb je ook zonder hapering 24 uur per dag elektriciteit nodig. Ook voor het oppompen van water (dit gebeurt op het ziekenhuisterrein) hebben we 24 uurper dag elektriciteit nodig.

Groene energiesystemen

Het hele systeem is bedacht en uitgewerkt door een Nederlandse Stichting “Our Energy Foundation” (OEF). Deze stichting heeft zich ten doel gesteld groene energiesystemen aan te leggen in ontwikkelingslanden en zich tevens te richten op verbetering van watervoorziening. In meer dan 10 projecten in Zuidelijk Afrika is hen dit al gelukt. OEF heeft de expertise en ervaring om het project perfect uit te voeren.

Planning

Als zaken zo voorspoedig blijven lopen als ze nu doen, dan zijn we waarschijnlijk in staat om eind oktober van dit jaar het systeem werkend te hebben.

Uiteraard is dit een inschatting aan de hand van de informatie zoals die nu beschikbaar is; het blijft lastig te voorspellen, maar als er geen grote tegenslagen zijn, moet het lukken.

We zullen dan dus kunnen zeggen, dat we het ziekenhuis in Lukulu hebben voorzien van elektriciteit 24 uur per dag, onafhankelijk van de haperende stroomvoorziening in het dorp. De benodigde euro’s zijn bijna binnen, maar we zijn er nog niet. Elke hulp is welkom om het tot een succes te maken.

Mocht het allemaal lukken volgens het tijdspad dat er nu ligt, dan zal een delegatie van de Lionsclub Appingedam/Delfzijl en OEF, eind oktober afreizen naar Lukulu om daar de ingebruikname van het zonne-energie systeem bij te wonen.

Uiteraard zullen we dan weer verslag doen in deze krant.

Mocht u na het lezen van dit stukje willen bijdragen aan bovenstaand project dan kan dat. U kunt uw gift storten op de volgende rekening: ‘Steunpunt inzake Lukulu’: NL42INGB0002662205

Bij voorbaat hartelijk dank,’

Bart en Kirsten Arntzen-van den Berg