Toekomst burgerinitiatief zonnepark Appingedam nog steeds onzeker

Wethouder Lea van der Tuin houdt voet bij stuk: zonder energievisie verleent de gemeente geen medewerking aan het burgerinitiatief voor een zonnepark van 78 velden groot in Appingedam.

Voorzitter Johan Duut van het burgerinitiatief sprak donderdagavond in tijdens de raadsvergadering. Hij vroeg om meer duidelijkheid en wilde onder meer weten of het college bereidt is om het initiatief te ondersteunen.

Zonnepark van 45 megawatt

De energiecoöperaties Eendracht (Appignedam), Lopec (Loppersum) en Green Power (Delfzijl) willen een park van 45 megawatt ten noorden van het Eemskanaal tegen de gemeentegrens met Loppersum bouwen. Er is voor dit park netcapaciteit gereserveerd bij Enexis en daarvoor moeten de coöperaties een aanbetaling doen op een bedrag van 3,8 miljoen euro.

Het burgerinitiatief dreigt te sneuvelen. Appingedam heeft nog geen beleid ten aanzien van de energietransitie en wil de energievisie die samen met Delfzijl en Loppersum wordt opgesteld afwachten. De financierder van het zonnepark wil echter voor 1 november meer duidelijkheid. ,,We lopen keihard tegen een dichte deur bij de gemeente.’’

Niet meewerken

Wethouder van der Tuin kon echter niet meer duidelijkheid geven. Ze stelt dat de gemeente het initiatief omarmt. Maar: ,,We kunnen op dit moment niet meewerken aan de vraag die voorligt. Als we dit toestaan dan bestaat de kans dat heel het buitengebied van Appingedam vol komt te liggen met zonnepanelen zonder dat de gemeente daar regie op voert.’’

Duut vindt dit onbegrijpelijk. Hij stelt dat de gemeente in beperkingen denkt in plaats van in mogelijkheden.

Van der Tuin stelde voor dat Duut zijn vragen nog eens schriftelijk naar haar stuurt zodat ze die later inhoudelijk kan beantwoorden.

De wethouder stelt dat ze haar best doet om de energievisie zo snel mogelijk af te hebben. De verwachting is echter dat de visie pas in maart af is.