Gemeente Midden-Groningen laat eigen belang voor dat van burgers gaan, zegt Annamarie Steeman

De gemeente Midden-Groningen moet eigenbelang niet voor dat van inwoners plaatsen. Annamarie Steeman uit Westerbroek vindt dat dit wel gebeurt.

Dat hield zij donderdagavond als inspreekster de gemeenteraad van Midden-Groningen voor.

De provincie Groningen tikte Midden-Groningen afgelopen zomer op de vingers voor het illegaal kappen van een groenstrook van 500 bij 8 meter op het voormalige gronddepot, langs het spoor ter hoogte van Westerbroek.

De provincie kwam in actie toen Steeman en haar buren het provinciebestuur attent maakten op de kaalslag.

Er wordt niet met ons gecommuniceerd

Steeman verwijt de gemeente een gebrek aan communicatie. ,,Wat ik zeer kwalijk vind, is dat er totaal niet met ons als omwonenden, is of wordt gecommuniceerd. Alles wat speelt in dit dossier halen wij uit eigen onderzoek of lezen wij in de pers.’’

,,Wij zijn door deze gemeente door totaal overvallen en wij voelen ons in de steek gelaten’’, aldus Steeman. ,,Er wordt niet met aanwonenden gecommuniceerd. Wij hebben de indruk dat zakelijk belang voorop staat in dit dossier en er geen rekening gehouden wordt met de burgers. Laat staan bescherming van onze belangen.’’

Handhaver openbare ruimte ondergeschikt

Steeman zegt sterk de indruk te hebben dat de gemeente als verkoper optreedt en daaraan haar rol als handhaver van de openbare ruimte ondergeschikt maakt.

,,Onze woon- en leefomgeving wordt ernstig aangetast door illegale praktijken. Mijn buren wonen er al 30 jaar, wij 15, en hebben hier altijd met veel plezier gewoond in een groene omgeving.’’

Lig al maanden wakker en heb hoofdpijn

Steeman: ,,Ik heb een jong gezin met jonge opgroeiende kinderen. We hebben straks een onverkoopbaar huis. Ik lig hier al maanden wakker van en het bezorgt mij hoofdpijn.’’

Zij vraagt het college wie in dit dossier verantwoordelijkheid neemt. ,,De gemeente gedraagt zich in dit dossier niet als een betrouwbare en transparante partij.’’

Eigenbelang niet voor publieke taken laten gaan

Steeman vraagt de gemeenteraad om er op toe te zien dat het college van B en W eigenbelang, zoals de verkoop van grond, niet voor publieke taken zoals het verstrekken van de juiste vergunningen en toezien op de naleving daarvan, te laten gaan.

Inmiddels is een afspraak met de wethouder gemaakt. ,,Ik zie dit als een goede eerste stap. Maar met alle respect; na bijna een jaar is dit wel laat’’, aldus Steeman.