Rechter stuurt Damsters en NAM naar onderhandelingstafel

De familie Voshart uit Appingedam moet nog een keer met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de tafel over de bevingsschade. ,,Jullie zijn zo’n eind op weg, hier moeten jullie uitkomen”, zei de rechter.

De NAM heeft toegezegd ruim een ton te willen betalen voor de schade die door gaswinning is ontstaan aan de woonboerderij van de familie Voshart. De partijen zijn het alleen niet eens over de wijze waarop wordt uitgekeerd.

Eerste scheuren in 2009

De familie kocht de uit 1883 daterende boerderij in 2000. Het pand is solide gebouwd en doorstond vele stormen, zonder schade op te lopen. Tot 2009, toen ontstonden de eerste scheuren. Volgens deskundigen konden die worden aangemerkt als aardbevingsschade. In 2014 was de schade aan de woonboerderij hersteld.

Het paar wilden net beginnen met de bouw van een woonvoorziening in hun boerderij voor de intrek van de ouders van mevrouw Voshart. Die waren de 80 gepasseerd en hulpbehoevend. Zover kwam het niet. Door een nieuwe aardbeving knapten opnieuw de scheuren in de muren open.

Het traject van experts, onderzoeken en bouwkundigen begon van voren af aan. Vijf jaar later is de schade nog steeds niet gerepareerd en wordt de woning gestut. De vader van de echtgenote is inmiddels overleden. Het plan om de moeder nog in huis te nemen staat nog overeind.

Geen discussie over de schade

Over de schade is inmiddels geen discussie meer. De NAM wil ruim een ton betalen en Voshart kan zich hierin vinden. De NAM wil echter 66.000 euro hiervan als bouwdepot parkeren op een rekening van een notaris. Voshart moet bonnen overleggen en is bang dat de NAM vervolgens moeilijk gaat doen over het uit te keren bedrag.

De NAM wil deze constructie, omdat het zeker wil zijn dat het geld wordt besteed aan herstelwerkzaamheden en niet aan luxe artikelen. Er is een groot gebrek aan vertrouwen, constateerde de rechter.

Hij stuurde de partijen opnieuw naar de onderhandelingstafel om tot een overeenstemming te komen. Lukt dit niet dan volgt over twee weken alsnog een vonnis.