Meer WW-uitkeringen in provincie Groningen

Het aantal Groningers met een WW-uitkering is in augustus met 2,5 procent toegenomen. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

De WW steeg in de provincie Groningen in augustus het sterkst onder WW’ers afkomstig uit de sectoren onderwijs en industrie en onder uitzendkrachten – vooral werkzaam in de bouw.

UWV schrijft dit toe aan de schoolvakanties en de bouwvak, die dit jaar vrijwel in zijn geheel in de maand augustus viel.

Tempo daling neemt af

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 14,4 procent minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW van de afgelopen jaren door. Al neemt het tempo van de daling de laatste maanden wel af.

Volgens het UWV komen er minder banen bij, doordat de economie zich in 2019 minder gunstig ontwikkelt dan in de voorgaande jaren.

Verder signaleert het UWV een steeds grotere mismatch tussen het aangeboden werk en de beschikbare kandidaten.