Appingedam houdt rekening met een jaar vertraging voor kindcentrum RENN4

De gemeente Appingedam houdt rekening met een jaar vertraging in de bouw van het kindcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking (RENN4).

In het najaar van 2019 zouden de werkzaamheden voor de nieuwbouw starten, zodat de tijdelijke huisvesting op tijd klaar zou zijn voor de versterking van twee andere kindcentra: IKC Olingertil en IKC OPwierde. Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens de werkzaamheden tijdelijk les krijgen in het nieuwe pand van RENN4. In 2021 zou de RENN4-school in het pand trekken.

Aanbesteding moet opnieuw

De gemeente houdt nu rekening met een oplevering van het gebouw in de zomer van 2021. Vanaf dat moment kunnen de kindcentra om de beurt gebruik maken van het pand. De oplevering voor RENN4 is dan naar verwachting tegen het eind van 2022. Reden voor de vertraging is dat er geen geschikte aannemer is gevonden. De aanbestedingsprocedure moet opnieuw.

De school wordt ‘modulair gebouwd’. Een bedrijf zet het pand voor een groot deel in de fabriek in elkaar. Op locatie worden de laatste delen in rap tempo in elkaar geschoven. Twee aannemers hebben zich teruggetrokken. Dat had volgens wethouder Lea van der Tuin te maken met de maatvoering van de plannen.

Schoolbestuur maakt zich zorgen

Geert Bijleveld van de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland maakt zich zorgen om de gevolgen van de vertraging. ,,Neem bijvoorbeeld het nieuws dat de gaskraan sneller dicht wordt gedraaid. Wellicht besluit de minister dan dat versterken niet meer nodig is. Dat mag echt niet gebeuren.’’

Ook zit er volgens Bijleveld een deadline aan de verbouwing. ,,In de stukken staat dat het gebouw in 2021 af moet zijn. De NAM betaalt mee aan de bouw. Wat gebeurt er als we de deadline niet halen?’’

NAM-woordvoerder Hein Dek laat weten dat Bijleveld daarvoor niet bang hoeft te zijn. ,,De NAM komt gewoon de gemaakte afspraken na. Ook in het geval van vertraging.’’

Tegenslag

Deze tegenslag heeft volgens de projectleider Lydia Terpstra geen invloed op de bouw van de campus. Het huidige pand van RENN4 staat naast het perceel waar de campus zal verrijzen en hoeft niet te wijken voor dat project.

De plannen voor de nieuwbouw zijn vorig jaar goedgekeurd door de Damster gemeenteraad. De investeringen voor het project worden bekostigd door de gemeente en door de NAM, die ongeveer de helft van de benodigde 10 miljoen eurobijdraagt. Ook de sloop van het oude RENN4-gebouw en de verhuiskosten van de scholen zitten in dit bedrag inbegrepen.