Appingedam en Aurich vieren 30-jarige stedenband

De stedenband tussen de gemeente Appingedam en de Duitse stad Aurich bestaat dertig jaar. Bij de Upstalsboom in Aurich werd dertig jaar geleden een overeenkomst ondertekend door de toenmalige burgemeester De Loor van Appingedam. Vrijdag werd het jubileum op dezelfde plek gevierd.

De partnerschapsoorkonde is tijdens de ceremonie opnieuw ondertekend door locoburgemeester Annalies Usmanyvan de gemeente Appingedam en burgemeester Heinz-Werner Windhorst van Aurich. Leden van beide gemeenteraden woonden de ceremonie bij.

Tijdens de ceremonie verzorgden leerlingen van de middelbare school in Aurich de muziek. Daarna overhandigde locoburgemeester Usmany een handgeschilderd bord aan haar Duitse collega. Bert Raangs, nestor van de Damster gemeenteraad gaf de burgemeester een fotodoek met afbeeldingen van het Raadhuis in Appingedam.

Verbinding

In de toespraken werd uitgebreid stilgestaan bij de warme vriendschapsband met de partnerstad en de gezamenlijke activiteiten. Op verschillende terreinen is er verbinding. Burgemeester Heinz-Werner Windhorst en een delegatie van het Auricher stadsbestuur wonen ieder jaar de 4 mei herdenking in Appingedam bij en leggen een krans. De Oost-Friese stad schenkt traditiegetrouw ieder jaar een kerstboom aan Appingedam. Deze komt uit de bossen bij Aurich en wordt in Appingedam door basisschoolkinderen versierd.