Bijeenkomst maatschappelijk verantwoord ondernemen in Onderdendam

ONDERDENDAM - De Noord-Groningse uitdaging houdt donderdag 19 september van 16.00 tot 19.30 uur een grote MVO bijeenkomst in Dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam

Dit zakelijke netwerk zoekt nog enkele ondernemers die mee willen denken en doen om de leefbaarheid In Noord-Groningen te verbeteren. Niet met geld, maar met kennis, kunde en ervaring.

Inmiddels zijn er zo’n 50 aanmeldingen uit alle hoeken van Noord-Groningen. Ondernemen met het hart en verbeteren van de leefbaarheid doen we samen. Dat zij de thema’s.

Koppelen

De Noord-Groningse Uitdaging koppelt stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties aan ondernemers. Zij lopen tegen onderwerpen aan waar zij geen of onvoldoende kennis over hebben. Ondernemers in Noord-Groningen kunnen hen helpen, door hun kennis en ervaring over die onderwerpen beschikbaar te stellen. Zo eenvoudig kan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn, stelt De Uitdaging.

Er wordt dus geen financiële bijdrage gevraagd van de ondernemers. Wel kan er op een hele effectieve manier een bijdrage worden geleverd aan de leefbaarheid in Noord-Groningen. „En dat is nodig.” zegt Harry Koenen, manager marketing en communicatie Noord-Groningse Uitdaging. „Want de ondernemer, het personeel en het netwerk van deze ondernemingen, wonen hier, leven hier; kortom zijn allemaal Noord-Groningers. Ondernemers hebben dus ook baat bij een florerend Noord-Groningen.

Frans Musters

Op donderdag 19 september zijn ondernemers, stichtingen, verenigingen, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties in Noord-Groningen uitgenodigd om nader kennis met elkaar te maken. Dat gebeurt in de vorm van een eerste themabijeenkomst. Er worden door een aantal bedrijven voorbeelden gepresenteerd hoe MVO in die ondernemingen op een bijzondere manier vorm en inhoud krijgt. Onder leiding van Frans Musters (Voorzitter Groninger Dorpen) en Riek Siertsema (directeur Stichting Perspectief Groningen 2025) worden deze voorbeelden besproken en de behoefte aan ondersteuning in Noord-Groningen helder voor het voetlicht gebracht. Aanmelden kan via: www.noordgroningseuitdaging.nl.

De toegang is gratis en er wordt voor een ‘warme hap’ gezorgd. 

Voor meer informatie: 06-10909962 of 06-21409142.