Weemavond in Museum Helmantel

Westeremden - In Museum Helmantel is er zaterdag 6 september weer een Weemavond.

Dit jaar zijn er vier Weemavonden in Museum Helmantel (De Weem). De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop zijn er hapjes en drankjes in Museum Helmantel. Kosten zijn 12,50, dit is inclusief koffie en hapjes en drankjes. Opgave is gewenst en kan via info@helmantel.nl of 0596-551415.]

Deze avond zijn Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel er. Jojanneke Bijkerk is ecoloog en vegetatiekundige en samen met Jasper Helmantel voert zij het bedrijf Cruydt-Hoeck, met de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels.

Sinds kort heeft Cruydt-Hoeck een samenwerking met Stichting Het Levend Archief. Samen met tal van organisaties en vrijwilligers worden zaden verzameld voor een Nationale Zadencollectie. Hierover zullen Jasper en Jojanneke deze avond van alles vertellen.