Inhaalslag bij onderhouden openbaar groen in Midden-Groningen

Door ouderdom, het verschralen van de grond, onkruid, maar ook door bezuinigingen is op veel plaatsen in Midden-Groningen de aanblik van het openbaar groen beneden de maat.

In september begint Vertisol met de aanpak van achterstallig groenonderhoud. Gestart wordt langs de hoofdwegen en de naastgelegen gebieden.

Onder gemeentelijk groen vallen plantsoenen, openbare groenstroken, bomen, bermen en parken. Bij de aanpak van het achterstallig onderhoud wordt gekeken naar wat levensvatbaar is, wat vervangen moet worden en wat extra onderhoud nodig heeft.

De kwaliteit van het openbaar groen is te laag

Door de ouderdom van beplanting, het verschralen van de grond, de aanwezigheid van wortelonkruiden (kweek en winde) en door bezuinigingen is op veel plekken de kwaliteit van het openbaar groen te laag geworden.

Begonnen wordt met het gemeentelijk groen aan de Abraham Kuypersingel en langs het historisch lint (de Meint Veningastraat, de Hoofdstraat, de Noorderstraat), Meerwijk, station Martenshoek, Gorechtlaan, Margrietpark, Oosterpark, Westerpark, de rotondes, Sportpark Kalkwijk in Hoogezand en Sappemeer en de begraafplaats Menterwolde.

Omwonenden gevraagd mee te denken

Voor hoofdwegen en grotere groene ruimtes is bekend hoe zij eruit moeten gaan zien. Binnen woonbuurten wordt omwonenden gevraagd om mee te denken bij het onderhouden van het groen. Zij ontvangen een brief en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.