Aanleg tijdelijke parkeervakken markeert start fase 2 herinrichting plein De Vennen in Delfzijl

Koninklijke Sjouke Dijkstra start volgende week met de voorbereidende werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting van het plein De Vennen in Delfzijl. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden wordt een aantal tijdelijke parkeervakken aangelegd. Deze parkeervakken komen op het plein De Vennen en op het rangeerterrein aan de Uitwierderweg. De route naar dit terrein wordt met borden aangegeven.

Zodra de tijdelijke parkeervakken zijn aangelegd, gaat de aannemer aan de slag met de herinrichting van het parkeergedeelte direct naast het Shell-pompstation.

Woningen en winkels bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en winkels aan het plein De Vennen bereikbaar. Met de winkeliers die hun winkel aan het plein hebben, vindt overleg plaats over laden en lossen.