Week van de Alfabetisering

Regio - Tijdens de Week van de Alfabetisering van 9 tot en met 15 september besteden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen samen met Stichting Lezen en Schrijven in de provincie Groningen extra aandacht aan laaggeletterdheid.

Onder de noemer DURF! zetten zij zich samen met de doelgroep die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden in voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Want de samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Veel verschillende activiteiten vinden plaats deze week, zoals onder andere een taalquiz, een letterlunch en verschillende exposities rondom het thema laaggeletterdheid.

Speciale aandacht is er voor de bundel ‘Dat redt stoe’, die tijdens de Taalheldenprijs donderdag 12 september in het provinciehuis wordt gepresenteerd. Een bundel met portretten van taalcursisten die in gesprek zijn met bekende Groningers over de thema’s DURF! en TROTS!

Onderschat

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij verbergen vaak dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En daardoor ook met digitale vaardigheden. Dat maakt het moeilijk om mee te komen in de samenleving: online solliciteren, WhatsAppen met vrienden, geldzaken regelen of bijvoorbeeld de dokter begrijpen. Het aantal stijgt jaarlijks door vergrijzing, migratie en jongeren die laaggeletterd de school verlaten. Vaak gaat laaggeletterdheid hand in hand met gezondheidsproblemen, minder kansen op de arbeidsmarkt en schulden. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders het aantal laaggeletterden schatten op 600.000 mensen. Tweederde van de Nederlanders kent geen laaggeletterde. Daarmee wordt het probleem voor de samenleving onderschat. De kloof tussen mensen die meekomen en mensen die achter blijven, wordt groter.

Week van de Alfabetisering

Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid. Mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Laaggeletterden hebben vaker schulden, vinden moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Veel kinderen groeien op in armoede.

Het hele jaar door zorgen betrokken organisaties voor het opzetten en uitvoeren van acties die een bijdrage leveren aan geletterdheid in de regio Groningen. Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt de bundel ‘Dat redt stoe” uitgebracht met portretten van taalcursisten en bekende Groningers.

‘Door het verhaal van de laaggeletterde onder de aandacht te brengen, doorbreken we het taboe op laaggeletterdheid en geven we ruimte voor een leven lang leren en ontwikkelen. We stimuleren zoveel mogelijk mensen om de stap naar eigen geletterdheid te zetten, en vragen anderen hen hierbij te helpen. Meer mensen moeten de kans krijgen om ook op latere leeftijd (beter) te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone.’