Studenten geven inzicht in koppelkansen verduurzamen huizen Steendam

STEENDAM Hoe geef je inwoners inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming van hun huis? Die vraag stelde de coöperatie Steendam aan een aantal studenten van de Hanze-opleidingen Bouwkunde en Accountancy. Het eindresultaat is een zogenaamde beslisboom geworden, die gebruikt kan worden als hulpmiddel in het gesprek over versterking.

De studenten voerden de opdracht uit vanuit de innovatiewerkplaats Eemsdelta in Appingedam. De coöperatie Steendam wil haar leden en dorpsbewoners graag ondersteunen in te maken keuzes, als gevolg van aardbevingen. Als er dan toch versterkt moet worden, dan graag met volledige benutting van kansen, is het uitgngspunt.

Bewoners kunnen dan weer een gevoel van perspectief krijgen, terwijl ze hun woning levensloopbestendig, onderhoudsarm en zo duurzaam mogelijk maken.

Gespreksrondes

De studenten hebben alle reële opties geïnventariseerd en de financiële consequenties daarbij aangegeven. Bij een versterkingsmaatregel kan worden gekozen welke maatregelen men nog meer wil nemen, en met behulp van het systeem worden de kosten direct aangegeven. De coöperatie Steendam gaat hiermee proefdraaien in de vorm van gespreksrondes, voorafgaand aan het beschikbaar komen van het versterkingsadvies. De studenten (sinds kort afgestudeerd) zullen daarbij behulpzaam zijn.