Zestig procent starters Delfzijl ziet toekomst in Tiny Houses, het liefst binnen eigen gemeente

Zestig procent van de starters in Delfzijl heeft interesse om in een Tiny House te gaan wonen. Dat is de conclusie uit een behoefteonderzoek dat door studenten van de Hanzehogeschool  onder starters is gedaan in opdracht van het Bewonersplatform Delfzijl (BPD).

In mei van dit jaar gingen de studenten Julianne Haan, Casper Jordan en Marcel Raatjes van start met hun onderzoek onder jongeren van de leeftijd 18 tot en met 30 jaar. Door middel van een enquête werden de jongeren naar hun woonwensen gevraagd en ook of zij zichzelf op termijn zien wonen in een Tiny House. Zestig procent heeft hierbij aangegeven interesse te hebben voor een Tiny House, vooral de huurprijs, duurzaamheid en lagere woonlasten zijn hier de belangrijkste redenen voor.

Ook heeft de meerderheid aangegeven in de toekomst graag binnen de gemeente Delfzijl te willen blijven wonen.

Vervolg

Het BPD is blij met de uitkomsten van het onderzoek en ziet dit ook als basis om een beter beeld te krijgen wat er speelt onder de starters op de woningmarkt. Ook wil het platform, het advies van de studenten opvolgen om samen met andere huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Delfzijl en Hanzehogeschool een vervolg te geven aan dit onderzoek. Er worden nu afspraken gemaakt om hier na de zomervakantie meer vorm aan te geven.

Afgelopen vrijdag zijn de resultaten gepresenteerd aan de huurdersorganisaties, woningcorporaties Acantus en Groninger Huis en de gemeente Delfzijl. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.tinyhousedelfzijl.nl.