Gemeente Delfzijl geeft uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid een zetje

Om de projectontwikkelaars van Windpark Delfzijl Zuid een handje te helpen, wil het college van Delfzijl de procedures versnellen. De ontwikkelaars komen anders in tijdnood.

De initiatiefnemers moeten voor eind 2021 begonnen zijn met de aanbouw van het park. Anders dreigen zij hun subsidie kwijt te raken.

Om het proces te versnellen stelde het Delfzijlster college van burgemeester en wethouders donderdag voor om de gemeentelijke en provinciale procedure in elkaar te schuiven. Op die manier wordt alle besluitvorming in een keer aan de bestuursrechter voorgelegd. Dit scheelt sowieso zes weken.

Streep doorzetten

Het voorstel leidde tot enige discussie in de raad.

,,Wij waren zeer blij met de beslissing van de Raad van State vorig jaar. Het verbaast ons dat dit er weer ligt'', zegt fractievoorzitter Edward Stulp (Lijst Stulp). ,,We hebben nu de kans om hier een streep door te zetten.''

Wethouder Rijzebol stelt dat dit niet mogelijk is. De belofte voor dit windpark stamt al uit 2000. ,,Als wij hier niet in meegaan, haalt de provincie haar doelstelling op dit gebied niet.''

Hij doelt daarmee op het aantal megawatt dat de windenergie moet opleveren. Het klopt dat de provincie Groningen de doelstelling mogelijk niet haalt als deze uitbreiding niet wordt gerealiseerd. Maar uit de Monitor Wind op Land 2018 van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat heel veel provincies die doelstellingen niet redden. Bovendien mag die doelstelling ook met andere vormen van duurzame energie worden behaald.

'Gemeente is er niet voor de burger'

Jan Wierenga uit Meedhuizen vindt het verschrikkelijk dat de gemeente Delfzijl op deze manier meewerkt met de uitbreiding van het windpark. ,,Ze helpen gewoon het groene kapitaal. Ze staan er niet voor de burgers, want de burgers willen die windmolens niet.''

Hij vindt dat andere gemeenten wat dat betreft meer voor hun inwoners opkomen. ,,Neem Oldambt en Midden-Groningen. Die staan meer achter hun burgers. Bijvoorbeeld door te stellen dat de windturbines niet door hun gebied mogen worden vervoerd.''

Robert Wagenvoort uit Wagenborgen snapt de gemeente wel. ,,Ik heb me een beetje teruggetrokken uit heel de windmolendiscussie. Ik geloof niet meer dat het tegengehouden wordt. De gemeente Delfzijl volgt de lijn die ze altijd hebben gevolgd. De klachten van bewoners blijven.''

Sfeerwoningen

De plannen voor de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid waarbij zestien windturbines met een tiphoogte van 200 meter zouden verrijzen, werden vorig jaar afgeketst bij de Raad van State. De ontwikkelaars merkten 17 woningen aan als sfeerwoningen, dat zijn woningen die toezicht houden op windturbines en zodoende behoren tot de inrichting die het windpark vormt.

Dat vond de Raad van State teveel.

Sindsdien zijn de ontwikkelaars druk bezig om het aantal sfeerwoningen omlaag te brengen. Dat doen ze door panden op te kopen. Ook hebben ze gekozen voor een stillere variant van de windturbine waardoor drie woningen buiten de geluidscontouren van het park. Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol blijven er door de getroffen maatregelen vier tot zes sfeerwoningen over.