Na een kwart eeuw gaat het volgens de wethouder duurste grasveldje van Europa, weer naar de mensen

Met een hoog bobo-gehalte en gadegeslagen door veel ongeduldige aspirant-bewoners, werd donderdagmorgen de bouw van het Stadshart Tussenhof Hoogezand afgetrapt.

Een hele generatie weet niet anders dan dat het een grasveld is. De strook grond ten zuiden van het spoor langs de Kerkstraat, doorsneden door de Erasmusweg. De helft is omheind en in gebruik als hondenuitlaatveld. Een hele generatie weet inmiddels dat dit het duurste grasveld van de provincie is.

Bestuurders droomden er de mooiste luchtkastelen

Sinds de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer het veld een kwart eeuw geleden kocht, droomden achtereenvolgende bestuurders er de mooiste luchtkastelen. Nog niet eens zo heel lang geleden zou er langs het spoor een nieuw gemeentehuis worden gebouwd, omgeven door hoge appartementenblokken.

De Kerkstraat zelf zou ter hoogte van het spoor ondertunneld worden, waarmee het elke vijftien minuten sluiten van de spoorbomen (en als gevolg daarvan lange rijen wachtende automobilisten) verleden tijd zou zijn.

Nooit iets van terechtgekomen.

De lof van Hoogezand als woonplek

Maar donderdagmorgen kwam er heel wat bestuurskracht bij elkaar in een tent (op de plaats waar de laatste jaren vooral het circus zijn tenten had opgeslagen), voor wat wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) omschreef als 'het officiële startmoment van de toekomst' .

Naast Boersma zongen Hilde van Ree (Groninger Huis), gedeputeerde Tjeerd van Dekken, Pieter Witzenburg (Lefier) en Harry Leggedoor (Geveke), daartoe uitgenodigd door spreekstalmeester Marcel Nieuweweg, de lof van Hoogezand als woonplek en het Stadshart in het bijzonder. Zo kan, volgens Van Ree, met de concurrentie van Hoogezand in het verschiet, 'de woningmarkt in Groningen de borst natmaken'.

Eerst zien en dan geloven

Tijdens de inspraak zijn vrijwel geen kritische zienswijzen in gediend. ,,De meest gestelde vraag was: wanneer worden de woningen opgeleverd, wanneer kunnen we er in?'', aldus Boersma. Hij kan zich ook voorstellen dat een kwart eeuw plannenmakerij er toe leidt dat er mensen zijn die zeggen: eerst zien en dan geloven.

Dat bracht de wethouder er toe om aspirant-bewoners, die voor de aftrap waren uitgenodigd, te betitelen als 'een veld vol gelovigen'.

Representatieve entree en doorgangsroute

Dat er deze zomer wordt begonnen met het saneren en bouwrijp maken van de grond, is volgens Boersma het gevolg van gezond verstand samenwerken. ,,De gemeenteraad heeft 4 juli het bestemmingsplan vastgesteld en Lefier, Groninger Huis en Geveke Bouw hebben afgesproken de eerste 75 woningen (van in totaal 300) te gaan bouwen; 17 appartementen, 20 grondgebonden huurwoningen en 38 huurappartementen.''

Twee jaar geleden tekenden Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie met de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het Stadshart. Er wordt niet alleen nieuw gebouwd; ook sloop en renovatie moeten van de Hoogezandster Kerkstraat weer een representatieve entree en doorgangsroute maken.

Zuid zo goed als afgerond

De provincie Groningen ondersteunt de ontwikkeling van het Stadshart in Hoogezand en stelde in november 2017, om het gebied een impuls te geven, 1,6 miljoen euro Leefbaarheidsgelden beschikbaar.

Het Stadshart bestaat uit twee delen; een zuidelijk en een noordelijk gedeelte waarvoor donderdag getekend werd. Zuid is met het vernieuwde Kielzog, de aanstaande bouw van het nieuwe gemeentehuis en de opwaardering van winkelcentrum De Hooge Meeren, zo goed als afgerond.