2 Miljoen euro voor karakteristieke panden Overschild

OVERSCHILD - De provincie Groningen heeft in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een subsidieregeling ingesteld voor het behoud van karakteristieke panden in Overschild.

Voor de regeling stelt het Nationaal Programma Groningen 2 miljoen euro beschikbaar. In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt, waaronder gebouwen die door de gemeente als karakteristiek zijn bestempeld. De subsidieregeling is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden en een impuls te geven. Eigenaren kunnen met hulp van de NCG bij de provincie een aanvraag indienen. Deze bijdrage kan de eigenaar bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of het herstellen van karakteristieke waarden.

Voorbeeld andere gemeenten

Gedeputeerde Mirjam Wulfse: „Het is mooi dat deze regeling tot stand is gekomen door samen te werken, gemeente, provincie en NCG. Ik hoop dat deze regeling een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten. Zo kunnen we ons prachtig cultureel erfgoed behouden.”

Pilot

Wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen: „Overschild is voor veel onderwerpen een pilot. Dat heeft voor- en nadelen voor de bewoners. Hopelijk maken veel eigenaren van karakteristieke panden gebruik van deze regeling.”

De Regeling Karakteristieke gebouwen Overschild is onderdeel van het Erfgoedprogramma. Het Erfgoedprogramma 2017-2021 is medio 2017 opgesteld door de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NCG. Het beschrijft het beleid en de gezamenlijke aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. De betrokken partijen willen van de regeling leren en kennis opdoen voor de versterking van karakteristieke gebouwen in andere gemeenten in het aardbevingsgebied.