Hoogwatum voegt huurappartementen samen

De gemeente Delfzijl is van plan subsidie te verstrekken voor doorstroming op de particuliere woningmarkt. In dit kader zijn in Hoogwatum huurappartementen samengevoegd waardoor enkele grotere huurappartementen zijn ontstaan (extra kamer). Deze huurappartementen worden hierdoor onder andere extra aantrekkelijk voor (echt)paren.

Hoogwatum is een woonvorm in Delfzijl van en voor zelfstandig wonende oudere ouderen. Er worden allerlei ondersteunende diensten en activiteiten aangeboden waardoor langer zelfstandig wonen in een prettige omgeving daadwerkelijk mogelijk wordt. Het gaat hierbij om sociale activiteiten (ontmoeting, cultuur, onderlinge hulp) en om diensten (onder andere zorg, maaltijden, 24/7 en huishoudelijke hulp).

De woonvorm staat achter de dijk aan de Kustweg in Delfzijl en kijkt uit over de Eems. De gemeenschappelijke recreatiezaal bevindt zich op de bovenste verdieping. De appartementen hebben betaalbare en sociale huurprijzen en zijn toegankelijk voor alle ouderen (geen indicatiestelling of inkomenstoets). Hoogwatum bestaat reeds 45 jaar en gaat steeds opnieuw mee met de tijd en past zich aan aan wensen van ouderen nu en in de toekomst.

Meer informatie op www.hoogwatum.nl