Gemeente geeft fiat aan zonnepark Eemshaven

Het zonnepark Helios in de Eemshaven mag er komen van het college van de gemeente Het Hogeland.

Het zonnepark krijgt een oppervlakte van ongeveer 19 hectare. Het wordt ontwikkeld door Vopak in samenwerking met Groningen Seaports. Omdat een zonnepark als zelfstandige activiteit niet past binnen de huidige Industriebestemming kan het plan alleen worden gerealiseerd als er wordt afgeweken van de Beheersverordening Eemshaven. Het college wil die afwijking in beginsel toestaan.

Maximaal 30 jaar

Het zonnepark op het deel van het terrein van Vopak aan de zuid- en westzijde van de opslagterminals blijft maximaal dertig jaar bestaan.

Wethouder Eltjo Dijkhuis vindt de uitzondering te verdedigen. "We willen met de energiebedrijven in de Eemshaven een belangrijke speler in de energievoorziening zijn. We staan open voor innovatie en pilots."

Het ontwerpbesluit wordt zes weken lang ter inzage gelegd. Daarna neemt het college een definitief besluit.