Ieder nadeel heb zijn voordeel. Prachtig zicht op gewelfschilderingen Bierumer kerk dankzij bouwsteigers

De gewelfschilderingen in de Sebastiaanskerk in Bierum kunnen vrijdag 5 juli van heel dichtbij bekeken worden. Hoewel de kerk momenteel gerestaureerd wordt, heeft Stichting Oude Groningen Kerken een open middag georganiseerd. En de bouwsteigers blijven staan.

De restauratoren Bouwhuis & Journée, Veldman & Veltman restauratieschilders, stukadoor Daniël Oudman, Sietsema Aannemersbedrijf en Holstein Restauratie Architectuur startten 1 mei met met restauratiewerkzaamheden en het herstel van bevingsschade in deze kerk.

Het werk wordt verricht op basis van de subsidietoezegging Srr 2018 van OCW/ RCE. Een schenking van de weldoenster in het fonds voor getroffen kerkgebouwen maakt deze werkzaamheden financieel mede mogelijk.

Op dit moment worden gewelfschilderingen uit diverse perioden blootgelegd en gerestaureerd: dertiende-eeuwse baksteen- en rankmotieven en geometrische vormen, en dertiende- tot en met vijftiende-eeuwse figuratieve schilderingen.

Deze eeuwenoude schilderingen zijn bewaard gebleven ‘dankzij’ de eerste protestantse predikant, die in 1605 werd aangesteld. Allergisch als hij was voor katholieke schilderingen liet hij het interieur wit kalken.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de gewelfschilderingen na een restauratie weer tevoorschijn.

Open middag

Nu de kerk vol steigers staat, kunnen bezoekers de gewelfschilderingen van heel dichtbij bekijken. De restauratoren Bouwhuis & Journée, stukadoor Richard Oudman, aannemer Sietsema en architect Holstein zijn aanwezig voor tekst en uitleg aanwezig.