Belangstellenden ontwikkeling Centrum Zuidoost Delfzijl mogen mening spuien tijdens bijeenkomst

Delfzijlsters die rondom De Molenberg wonen of werken hoeven hun mening over de nieuwe plannen voor het gebied niet onder stoelen of banken te steken. Op maandag 1 juli mogen ze langskomen in de raadzaal van het gemeentehuis om met raadsleden te praten over de plannen.

De gemeenteraad moet op 11 juli een besluit nemen over de plannen voor het zuidoostelijke deel van het centrum van Delfzijl. Om dat goed en geïnformeerd te kunnen doen, willen de raadsleden horen wat omwonenden van de plannen vinden.

Gebiedsontwikkeling

Met de grootschalige vernieuwingen wil Delfzijl het centrum nieuw elan geven.

Voor de plannen krijgt de gemeente 10,5 miljoen euro van het Nationaal Programma Groningen (NPG).

De verwachting is dat het hele gebied in 2028 klaar is. De werkzaamheden starten niet tegelijk. Eerst wordt begonnen met locatie De Molenberg.

De eerste bouwwerkzaamheden zijn halverwege 2023 klaar.