Meevallers geen reden voor euforie in Delfzijl: financiele positie Eemsdelta moet prominent op de agenda

De gemeente Delfzijl sluit 2018 af met een positief resultaat van 1,1 miljoen euro. Toch is dat geen reden voor feest. Wethouder Jan Menninga wil dat de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta nu al prominent op de agenda komt.

De gemeenten Loppersum en Appingedam hebben beiden een tekort op jeugdzorg. Dat baart de wethouder zorgen. ,,Als het Rijk niet structureel met een flink bedrag over de brug komt, hebben we een groot probleem."

Volgens de wethouder vragen onderwerpen zoals de ontwikkeling van de algemene uitkering, de naderende herindeling en de bestaande financiële tekorten op jeugdzorg en het sociaal domein de komende jaren om een scherp financieel beleid.

Menninga stelt dat de gemeente stevige keuzes moet maken om ervoor te zorgen dat Delfzijl niet net als andere gemeenten een groot financieel tekort krijgt. ,,We moeten vooral de basis op orde houden."

1,1 miljoen euro

Het positieve resultaat van 1,1 miljoen euro komt voort uit meevallers op het gebied van beschermd wonen, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de bijstandsuitkering. ,,Minder mensen hebben een beroep gedaan op bepaalde voorzieningen'', zegt Menninga. ,,Er zijn bijvoorbeeld meer mensen aan het werk gegaan."

Ook werd de gemeente in het gelijk gesteld met een rechtszaak die werd aangespannen voor Enexis tegen de opgelegde belasting voor het gebruik van gemeentegrond. Door de uitspraak komt een risico van 3,5 miljoen euro voor de gemeente te vervallen. Dat geld was al gereserveerd, maar kan nu worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de gemeente.