Aanmelden Kriebeldam van start

APPINGEDAM - Met nog enige weken te gaan tot de zomervakantie zijn inmiddels de aanmeldingen voor Kriebeldam weer van start gegaan. Alle kinderen van de basisschool-leeftijd (vanaf groep 3) kunnen zich nu weer aanmelden met de formulieren.

Op alle scholen zijn de aanmeldingsformulieren uitgedeeld aan de kinderen. Het formulier zit in het informatiekrantje de Kriebeldammer en kan worden ingeleverd bij de receptie van het ASWA-gebouw. Naast kinderen is ook (nieuwe) leiding van harte welkom om zich aan te melden want Kriebeldam kan nog wel wat extra helpende handjes gebruiken voor het begeleiden van groepjes kinderen.

Kriebeldam heeft dit jaar als thema Survival en wordt gehouden tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie, in de periode van maandag 15 tot en met vrijdag 26 juli. Het is mogelijk om kinderen voor één, maar ook voor beide weken aan te melden. Tijdens Kriebeldam worden verschillende activiteiten gehouden die je op alle spelweken wel tegenkomt zoals huttenbouwen, speurtochten en leuke excursies. Die zullen zoveel mogelijk met het thema te maken hebben.

Voor meer informatie kan worden gekeken op de eigen website van Kriebeldam: www.kriebeldam.nl.